Kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (eng. cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s upotrebom kolačića.
Saznaj više / U redu

Dvojbe u njemačkoj pravnoj terminologiji | M7NJ

Dragica Bukovčan, prof., Trinom, Strojarska 24, Zagreb
08.06.2017.  - 09.06.2017.

photo blog

Antrag ili Anspruch? Zugewinngemeinschaft? Wertpapierrecht? Zvuči vam poznato? Ako se i vama pale upitnici nad glavom pri samom čitanju ovih riječi, za koje niste sigurni kako biste ih najbolje prenijeli u hrvatski jezik, dopustite da vam u tome pomognemo. Na ovom ćemo se seminaru baviti upravo složenim primjerima iz prakse pravnog prevođenja s njemačkog jezika i na njega. Glavnu riječ vodit će vrhunska stručnjakinja upravo u tom području, prof. Dragica Bukovčan.

Cilj

  • polaznicima ukazati na zamke i razriješiti česte dvojbe koje se javljaju u njemačkoj pravnoj terminologiji
  • ponuditi im jasna objašnjenja i obrazložiti predložena rješenja na primjerima
  • pružiti im uvid u složenost prevođenja pravno i jezično pluricentričnog sustava te ih pritom oprskrbiti vještinama za samostalno rješavanje budućih nedoumica

O seminaru

Prevođenje u području prava bio je i ostao pothvat čiji su sastavni dio brojne nedoumice i često teško rješivi zadatci za sve koji su se u tome okušali. Svi oni suočavaju se s činjenicom da su (pretpostavljene) jezične kompetencije samo jedan segment u tom iznimno složenom procesu, a da je za uspješno prevođenje pravnih tekstova potrebno mnogo više. Visoko na ljestvici nalaze se pravna znanja, poznavanje strane pravne kulture i sposobnost usporedbe termina u njihovu opsegu i dosegu, što se popularno naziva terminološki rad. Pritom treba imati na umu asimetričnost izvornog i ciljnog pravnog sustava kao i s njima povezanu terminološku relativnost, odnosno brojne konceptualne razlike i različite klasifikacije s obzirom na vrstu i područje prava. Na njemačkom govornom području kao dodatna otegotna okolnost javlja se pravna i jezična pluricentričnost. O čemu je zapravo riječ najbolje se može ilustrirati primjerima:

  • Pravna znanja – ako prevoditelj npr. ne poznaje burzovno pravo (Börsenrecht, Wertpapierrecht) koje je, za razliku od hrvatskog, u zemljama njemačkog govornog područja već jako razvijeno, prijevod neće ispuniti svrhu, a to znači da se pravna informacija neće na jednoznačan i nedvosmislen način prenijeti iz jednog sustava u drugi.
  • Poznavanje strane pravne kulture – uz problem asimetričnosti pravnih sustava prevoditelj će se naći u nedoumici i ako ne poznaje dovoljno tradiciju i kulturu na kojoj uređenje jednog društva počiva. Tako npr. u njemačkom obiteljskom pravu postoji institut koji se naziva Zugewinngemeinschaft, institut koji je za sada nepoznat u hrvatskom pravu, a odnosi se na uređivanje imovinsko-pravnih odnosa među bračnim partnerima. U takvim situacijama prijevod se neće moći svesti na pronalaženje ili smišljanje hrvatskog terminološkog ekvivalenta, već će zahtijevati dodatna objašnjenja koja će korisniku prijevoda biti od pomoći u donošenju ispravne odluke.
  • Terminološki rad – prevoditelji se u svojem poslu, svjesno ili nesvjesno, bave terminološkim radom, a da im pritom nisu poznata teorijska načela na kojima taj rad počiva. Odabir ispravnog naziva znači definiranje njegova opsega i sadržaja kao i određivanje njegova mjesta u sustavu, posebno kada se neki pojam iz izvornog jezika u određenim kontekstima prevodi dvama različitim terminima u ciljnom jeziku. Tako će npr. „zahtjev za otvaranje stečaja“ biti Antrag auf die Eröffnung des Konkurses, a „opravdani zahtjev“ ein berechtigter Anspruch.

Na ovom će se seminaru, usporedbom različitih njemačkih i hrvatskih izvora u područjima trgovačkog i njemu srodnih prava te obiteljskog i radnog prava, ponuditi neka načela i metode rješavanja dvojbi pravne terminologije, koje će predavačica u drugom dijelu seminara dodatno ilustrirati na brojnim korisnim primjerima iz prakse.

Kome je namijenjen seminar

Seminar je namijenjen svima koji žele steći nove ili dodatne vještine u pravnom prevođenju s njemačkog jezika i obratno; od profesionalnih prevoditelja, pravnika, pravnika-lingvista, pa sve do pravnih i jezičnih laika koji za vlastite potrebe pokušavaju protumačiti neki pravni tekst.

Plan rada 

17:00h            Prijava sudionika i pozdravna riječ organizatora
17:15h  Razine odstupanja i nepodudarnosti sustava njemačkog govornog područja i hrvatskog sustava i    njihova detekcija;
 Komparativni terminološki rad kao metoda rješavanja dvojbi
18:45h   Stanka 
19:00h   Analiza primjera (rad na tekstovima)
19:45h   Anketa Programskoga odbora, podjela potvrda o sudjelovanju i popisa sudionika
20:00h   Kava i otvorena diskusija, komentari i pitanja


Pitanja su dobrodošla!


O predavaču

Dr. sc. Dragica Bukovčan

Dragica Bukovčan diplomirala je njemački jezik i književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. godine, nakon završenog poslijediplomskog znanstvenog studija lingvistike, magistrirala na temu osobitosti jezika struke. Doktorirala je na istom fakultetu 2006. godine obranivši rad pod naslovom Polileksički izrazi ujeziku struke. Tijekom studija i kasnije boravila je u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji i Engleskoj gdje je sudjelovala na seminarima i programima stručnog usavršavanja. Dugi niz godina bavi se prevođenjem. Od 1985. godine sudski je tumač za njemački i engleski jezik. Sudjelovala je na projektima istraživanja jezika kaznenopravnih disciplina. Bila je istraživač na projektu „Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u kontekstu pridruživanja Hrvatske EU“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlagala je na preko dvadeset međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Autorica je knjige „Od teorije do prakse u jeziku struke“ koja se bavi teorijskim i praktičnim aspektima jezika za posebne namjene s posebnim osvrtom na jezik prava, te niza radova iz područja jezika prava i s njim povezanih disciplina. Posebno se bavi stručnojezičnom frazeologijom, te komparativnim terminološkim radom (hrvatski-njemački-engleski). Članica je više znanstvenih i strukovnih udruga. Vanjski je suradnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2013. godine izabrana u naslovno zvanje izvanrednog profesora. 

O organizatoru

Naši seminari mjesto su gdje se usvajaju praktična znanja i vještine, razmjenjuju iskustva i stvaraju poslovne, ali i prijateljske veze. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumice, ili nešto što vas posebno zanima vezano uz ovaj seminar? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!

Podijeli na:      
Website Security Test