Kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (eng. cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s upotrebom kolačića.
Saznaj više / U redu

Kako da prijevod na hrvatski i zvuči hrvatski – vježbe s lektoricom | H60

Ranka Đurđević, prof., Trinom, Strojarska 24, Zagreb
05.04.2018.

photo blog

Zašto se rokovi u posljednje vijeme probijaju, a ne prekoračuju? Kasnimo li više, tj. poštujemo li ih toliko manje da smo posegnuli za agresivnijim glagolom ili smo posegnuli za drugim jezikom?

Možete li na temelju sljedeće rečenice točno odgovoriti na pitanje ispod nje?

Poruka poslana u javnost od strane ministrice koju se moglo čuti ovih dana u domaćim medijima odjeknula je i izvan granica zemlje. 

Je li poruka ta koja se ovih dana mogla čuti u medijima ili je to ministrica? Nadalje, zašto pribjegavati pasivnoj konstrukciji od strane koga ili čega kad bi se takve konstrukcije trebale izbjegavati? 

Svatko tko radi s tekstom, susreće se s izazovima (ne)jasnoće poruke koja se želi prenijeti. Pisani bi tekst stilom, odabirom prikladnog leksika te morfosintaktičkom i pravopisnom točnošću trebao biti razumljiv, precizan, tečan. Velik je to izazov i za pisanje na izvornom jeziku, a možda i veći kada se tekst s nekog izvornika prevodi. Na što u ciljnom jeziku (u ovom slučaju hrvatskome) trebamo obratiti pažnju – o tome će biti riječ na seminaru Kako da prijevod na hrvatski i zvuči hrvatski – vježbe s lektorom.

Cilj

Cilj je seminara omogućiti polaznicima da izoštre osjetljivost na moguće pogreške koje se događaju tijekom prijevoda u smislu narušavanja sustava hrvatskoga jezika na sljedećim razinama:

 • leksičkoj
 • morfosintaktičkoj
 • pravopisnoj
 • stilskoj.

O seminaru

Vrsnom se korisniku jezika vjerojatno neće dogoditi da pogrešno odabere riječ kao što se dogodilo jednoj agenciji za nekretnine (Potražujemo stanove. Obratite nam se s povjerenjem.), no katkada će neki leksički odabiri poput kakve kolokacije, izraza, zatim raspored rečeničnih elemenata, pogrešna sročnost subjekta s predikatom ili pogrešno stavljen zarez utjecati na jasnoću teksta. Moguće je da se potkrade i pokoji pleonazam (npr. Gdje smo to prvi put otkrili?) koji će tekstu umanjivati prihvatljivost.

Kako je za određenu vrstu teksta primjeren određeni registar, tj. „jezični repertoar koji govornici prepoznaju kao funkcionalno različit u ukupnosti izražajnih sredstava i povezuju [ga] s određenim društvenim praksama ili ljudima koji u njima sudjeluju“ (struna.ihjj.hr), na seminaru će se:

 • razmotriti vrste tekstova za prevođenje i lekturu te odabir primjerenoga registra
 • skrenuti pozornost na moguće pogreške zbog različitih sustava izvornoga i ciljnog jezika (npr. Ovim informativnim listićem pružen vam je niz korisnih informacija za svaku zemlju Europske unije.)
 • razgovarati o tome kako da prijevod na hrvatski ne zapinje ni na jednoj jezičnoj razini
  • leksičkoj: leksemi, kolokacije, frazemi (npr. probiti rok – prekoračiti rok; drvna građa – drvena građa)
  • morfosintaktičkoj: oblici riječi (npr. zakon kojeg se donosi – zakon koji se donosi); raspored rečeničnih elemenata (npr. ugovor sa ili bez klauzule – ugovor s klauzulom ili bez nje); redoslijed zanaglasnica (U odnosu na sve navedeno je to suvišno ponavljati. – U odnosu na sve navedeno suvišno je to ponavljati / to je suvišno ponavljati.)
  • pravopisnoj: pisanje velikog i malog slova (npr. paški sir ili Paški sir), pisanje zareza (nepotrebno umetanje zareza ondje gdje nije propisan (npr. To je tako, jer nije drugačije.), a izostavljanje ondje gdje ga je potrebno pisati (npr. Kada se objavi u novinama zakon stupa na snagu.))
  • stilskoj (dokumenti koje je potrebno poslati s prijavom – dokumenti koje je potrebno priložiti prijavi)
  • posvetiti pažnja brizi o usklađenosti prijevoda s normom hrvatskoga standardnog jezika te odabranim registrom.

Kome je namijenjen seminar

Seminar je namijenjen prevoditeljima kako bi im olakšao samolekturu nakon (ili tijekom) prijevoda.

Plan rada

8:45  h                 Prijava sudionika
9:00 h  Pozdravna riječ organizatora i predstavljanje predavača i sudionika
9:15 h

 Vrste tekstova za prevođenje i lekturu i moguće pogreške zbog različitih sustava izvornog i ciljnog jezika:

 • rad na tekstovima napisanima različitim funkcionalnim stilovima s naglaskom na administrativno-poslovnom i znanstvenom
 • usustavljivanje vrsta mogućih pogrešaka nastalih zbog različitih sustava jezika između kojih se prevodi
10:45 h      Stanka; kava i sok
11:00 h

 Kako da prijevod na hrvatski i zvuči hrvatski

 • rad na strukturi rečenice
 • rad na prikladnom odabiru leksema
 • rad na kolokacijama (i frazemima)
 • rad na stilu
12:30 h  Stanka; ručak
13:30 h

 Usklađenost prijevoda s normom hrvatskoga standardnog jezika te odabranim registrom

 • uređivanje konkretnih tekstova napisanih administrativno-poslovnim i znanstvenim stilom u skladu sa standardnojezičnom normom i određenim registrom kojima kao takvi podliježu  
15:00 h  Anketa Programskog odbora, podjela potvrda o sudjelovanju i popisa sudionika 
15:10 h  Završna riječ organizatora i najava sljedećeg seminara


Pitanja su dobrodošla!

O predavačici

Ranka Đurđević profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti i sociologije. Unatrag osam godina radi kao lektorica hrvatskoga kao inog jezika u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Nakon što je 2006. diplomirala na temu Jezik reklama poučavala je hrvatski jezik u osnovnoj školi, zatim radila kao lektorica u Službi za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije, povremeno lektorirala, korigirala i redigirala različite vrste tekstova: udžbenike, zbornike, časopise, diplomske radove i doktorske disertacije, internetske stranice, brošure i sl. Sudjelovala je na posljednjim dvjema Zagrebačkim slavističkim školama (na 45. i 46. seminaru za strane slaviste) kao lektorica hrvatskoga jezika.

Izlaže na domaćim i stranim stručnim i znanstvenim skupovima, objavljuje radove ponajprije iz područja hrvatskoga kao inog jezika. Sudjelovala je kao stručna suradnica na obradbi natuknica za Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika u izdanju Školske knjige.

O organizatoru

Naši seminari mjesto su gdje se usvajaju praktična znanja i vještine, razmjenjuju iskustva i stvaraju poslovne, ali i prijateljske veze. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumice, ili nešto što vas posebno zanima vezano uz ovaj seminar? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!

Podijeli na:      
Website Security Test