Kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (eng. cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s upotrebom kolačića. Saznaj više / U redu
Za sva pitanja javi nam se na 01/3833429 ili nam piši na integra@integra.hr.

Pridjevi naši svagdanji (Pravopisne, morfološke, sintaktičke i semantičke pridjevske zavrzlame) | H64

dr. sc. Davor Nikolić, dr. sc. Ana Grgić, Trinom, Strojarska 24, Zagreb
11.10.2019.

photo blog

Pridjevi su jedna od vrsta riječi koja autorima tekstova, prevoditeljima, lektorima i korektorima zadaje mnogo briga. U hrvatskome su jeziku pridjevi izrazito zahtjevna morfološka kategorija; povezani su s drugim promjenjivim i nepromjenjivim vrstama riječi. Sintaktički su zahtjevni zbog sročnosti, a na semantičkome planu predstavljaju izazov zbog polisemije, sinonimije i paronimije. A tu su naravno i pravopisne dvojbe...

Cilj

• upoznati polaznike s osnovnim teorijskim spoznajama o pridjevima na morfološkome, sintaktičkome i semantičkome planu
• osposobiti polaznike za rješavanje problematičnih situacija (određeni ili neodređeni vid, pisanje pridjeva od stranih imena)
• uputiti polaznike na tipične problematične situacije
• prenijeti polaznicima vještine samolektoriranja teksta i njegova uređivanja s naglaskom na problematiku pridjeva u suvremenome hrvatskom jeziku

O seminaru
Iskustva rada s polaznicima prethodnih seminara o samostalnom uređenju teksta i o sročnosti potvrđuju da su pridjevi jedna od vrsta riječi koja autorima tekstova, prevoditeljima, lektorima i korektorima zadaje mnogo briga. U hrvatskome su jeziku pridjevi izrazito zahtjevna morfološka kategorija: imaju dva vida (neodređeni i određeni), s posebnim paradigmama sklonidbe, tri stupnja komparacije, a povezani su s drugim promjenjivim vrstama riječi (poimeničeni pridjevi, glagolski pridjevi, brojevni pridjevi), ali i nepromjenjivim (načinski prilozi tvoreni od pridjeva). Uz pridjeve se vezuje i problematika navezaka (U Drugome svjetskome ili Drugome svjetskom ratu?). Zahtjevni su u sintaksi zbog sročnosti, kako atributske (crven(i) cvijet) tako i predikatne (Auto je nov.), ali i u sintaksi složenih struktura. Semantika pridjeva također je zanimljivo područje zbog sinonimičnosti, polisemije, ali i zbog leksičke paronimije (npr. elektronski omotač, ali elektronička glazba). Naravno, tu su i određene pravopisne dvojbe: kako pisati odnosne pridjeve nastale od stranih imena (njujorški ili newyorški?), kako se pišu pojedini superlativi, koja je razlika između svijetleći i svjetleći itd. O ostalim specifičnim translatološkim problemima da i ne govorimo. Upravo zbog toga smatramo kako je potreban seminar koji bi se fokusirao upravo na ove probleme i ponudio savjete prevoditeljima za njihovo što bezbolnije rješavanje.

Uz upoznavanje s osnovnim teorijskim spoznajama o pridjevima na morfološkoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini, s naglaskom na suvremenoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi, polaznici seminara susrest će se sa stvarnim primjerima iz pisane produkcije u kojima se javljaju opisani problemi s pridjevima.
U radu na tekstovima polaznicima će se ponuditi savjeti za prepoznavanje prijepornih mjesta i njihovo rješavanje. Problemi će se obrađivati u fazama (npr. sklonidba određenih i neodređenih pridjeva, brojevni pridjevi i sl.), a nakon svake će biti napravljena mala sinteza. Završna sinteza bit će rad na tekstu u kojem će se javiti sve obrađene problematične teme vezane uz pridjeve.
Kome je namijenjen seminar
Seminar je namijenjen svim prevoditeljima jer su pridjevi treća najčešća vrsta riječi u tekstu, a zbog opisane gramatičke složenosti u hrvatskome jeziku predstavljaju potencijalan problem koji u konačnici umanjuje dojam vrsnoće prijevoda. Radni tekstovi isključivo su primjeri stvarne pisane produkcije iz pisanoga i elektroničkoga medija, ali i različitih diskursa (publicističkog, znanstvenog, administrativnog itd.).

Plan rada 

  8:45 h  Prijava sudionika 
  9:00 h  Uvodna riječ organizatora i predstavljanje predavača i sudionika 
  9:15 h  Pridjevi: teorijski okvir. Morfologija i pravopis.
10:45 h  Stanka za kavu
11:00 h  Pridjevi na sintaktičkoj razini: atributi, predikati, složene strukture.
12:30 h  Stanka za ručak
13:30 h  Pridjevska sinonimija, polisemija i paronimija. Sinteza i rad na tekstovima.
15:00 h  Anketa programskog odbora, podjela potvrda i popisa sudionika
15:10 h  Završna riječ organizatora i najava sljedećeg semestra

Pitanja su dobrodošla!

O predavačima 

dr. sc. Davor Nikolić

Godine 2006. diplomirao je hrvatski jezik i književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, a 2013. doktorirao s temom iz područja fonostilistike usmenoretoričkih žanrova. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku kao asistent, a od 2013. kao viši asistent. Prije rada u visokoškolskoj nastavi dvije je godine bio lektor u Turističkoj nakladi d.o.o. iz Zagreba. Više je godina kao honorarni lektor surađivao s tvrtkom Lektor d.o.o. iz Zagreba te bio lektor stručnoga časopisa HDKBR Info. Uz više diplomskih, magistarskih i doktorskih radova lektorirao je knjige Argumentacija i Kršćanski vladar za Nakladni zavod Globus, a za istog je nakladnika bio angažiran na lekturi novoga, poboljšanoga izdanja englesko-hrvatskoga rječnika Ž. Bujasa. Samostalno ili u suautorstvu objavio je dvadesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja folkloristike, retorike, stilistike i teorije argumentacije. Od 2003. do 2012. bio je 18 puta mentor na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”. Od 2007. do 2014. bio je tajnik, a trenutačno je potpredsjednik Hrvatskoga filološkoga društva.

dr.sc. Ana Grgić

Godine 2008. diplomirala je hrvatski jezik i književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. upisala Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Od 2007. radi kao honorarna lektorica, a od 2012. izabrana je u nastavno zvanje lektorice u Croaticumu – centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Uz lektorsku nastavu u Croaticumu držala je nastavu za studente kroatistike na kolegiju Uvod u materinski i inojezični hrvatski, a za studente nastavničkih smjerova izvodila je seminarsku nastavu iz kolegija Govorništvo za nastavnike. Samostalno ili u suautorstvu objavila je dvadesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja usvajanja i podučavanja hrvatskoga kao inoga jezika, retorike i stilistike. Suurednica je dviju knjiga, okvira za referente razine B1 i B2 hrvatskoga jezika. Održala je više radionica za nastavnike hrvatskoga jezika, a od 2004. do 2012. petnaest je puta bila mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”.

O organizatoru
Naši seminari mjesto su gdje se usvajaju praktična znanja i vještine, razmjenjuju iskustva i stvaraju poslovne, ali i prijateljske veze. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumice, ili nešto što vas posebno zanima vezano uz ovaj seminar? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!

Podijeli na:      
HANFA
„Uvijek me razveseli nova objava Integrinih seminara, jer u svakom ciklusu nađem barem nekoliko tema koje su mi zanimljive i korisne. Sudjelovanje na svakom od seminara bez iznimke je bilo korisno, zabavno i osvježavajuće. Teško je izdvojiti jedan razlog – od odlične organizacije, preko zaista izvrsnih predavača, do srdačnih dragih kolega…:)” (Maja Kordić, HANFA)
CROCONTROL
„Integrini seminari su zaista za svaku pohvalu, i apsolutno ih preporučujem svim prevoditeljima, kako početnicima tako i onima s dugogodišnjim iskustvom.” (Nataša Briški, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.)
HRVATSKI SABOR
„Na radionicama koje organizira Integra prevoditelj se uvijek osjeća dobro, „među svojima“. Odličan odabir vrhunskih dobro pripremljenih predavača, ljubazni domaćini i ugodni prostori zasigurno su razlog zašto se uvijek vraćam na neke od ponuđenih radionica.” (Barbara Tartaglia Roca, Hrvatski sabor)
HANFA
„Uvijek me razveseli nova objava Integrinih seminara, jer u svakom ciklusu nađem barem nekoliko tema koje su mi zanimljive i korisne. Sudjelovanje na svakom od seminara bez iznimke je bilo korisno, zabavno i osvježavajuće. Teško je izdvojiti jedan razlog – od odlične organizacije, preko zaista izvrsnih predavača, do srdačnih dragih kolega…:)” (Maja Kordić, HANFA)
CROCONTROL
„Integrini seminari su zaista za svaku pohvalu, i apsolutno ih preporučujem svim prevoditeljima, kako početnicima tako i onima s dugogodišnjim iskustvom.” (Nataša Briški, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.)
HRVATSKI SABOR
„Na radionicama koje organizira Integra prevoditelj se uvijek osjeća dobro, „među svojima“. Odličan odabir vrhunskih dobro pripremljenih predavača, ljubazni domaćini i ugodni prostori zasigurno su razlog zašto se uvijek vraćam na neke od ponuđenih radionica.” (Barbara Tartaglia Roca, Hrvatski sabor)