Kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (eng. cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s upotrebom kolačića. Saznaj više / U redu
Za sva pitanja javi nam se na 01/3833429 ili nam piši na integra@integra.hr.

Pravopisne, gramatičke i leksičke (raz)dvojbe u hrvatskom jeziku | H65

dr. sc. Ermina Ramadanović i dr. sc. Kristian Lewis, Trinom, Strojarska 24, Zagreb
12.04.2019.

photo blog

Svaki tekst pripada nekom funkcionalnom stilu, a svaki funkcionalni stil ima svoje sintaktičke osobitosti. Prevoditelji, lektori i svi koje se bave jezikom, svakodnevno se susreću s različitim aspektima stilova i njihovim problematičnim dijelovima. Upravo je zbog toga ovaj seminar zamišljen kao jezičarski „as u rukavu“ – uz puno savjeta i još više vježbe, zajednički ćemo savladati sve prepreke hrvatske jezične norme!

Cilj

• usavršiti sposobnost uočavanja i samostalnog razrješavanja jezičnih problema
• praktičnim radom otkloniti poteškoće na svim razinama teksta
• vježbom utvrditi pravopisna, gramatička i leksička rješenja

O seminaru
Na seminaru će biti riječi o pravopisnoj, gramatičkoj i leksičkoj normi hrvatskoga jezika, otklonima od nje te jezičnoj uporabi s posebnim obzirom na funkcionalne stilove. Ondje gdje je to potrebno, govorit će se i o sintaktičkoj normi jer je ona neodvojivo povezana s trima spomenutim jezičnim razinama. Posebna će se pozornost, među ostalim, posvetiti sastavljenomu i nesastavljenomu pisanju u hrvatskom jeziku te pravilnoj sklonidbi egzonima, a od leksičkih tema bit će zastupljeni lažni prijatelji pri prevođenju, paronimi te nepravilnosti nastale zbog nepoznavanja značenja anglizama i internacionalizama u hrvatskim tekstovima.
Seminar uključuje rad na svim razinama teksta (od pravopisne do stilističke). U tu svrhu predavači će pripremiti vježbe, zadatke i primjere koje će rješavati i analizirati s polaznicima, a pitanja polaznika su dobrodošla (po mogućnosti unaprijed kako bi se predavači mogli pripremiti za specifične poteškoće s kojima se polaznici susreću u radu). Cilj je seminara osvijestiti osjećaj za pravilnu uporabu hrvatskoga standardnog jezika u govorenju i pisanju, razviti sposobnosti uočavanja i razrješavanja jezičnih problema, razviti sposobnosti samostalnoga prikupljanja jezičnih podataka iz različitih izvora te usustavljivanja građe i stvaranja skladne tekstne strukture.

Kome je namijenjen seminar 
Seminar je namijenjen svima onima kojima je jezik struka, poziv ili ljubav.

Plan rada 

  8:45 h  Prijava sudionika 
  9:00 h  Uvodna riječ organizatora i predstavljanje predavača i sudionika 
  9:15 h  Norma i funkcionalni stilovi - pregled i odnos prema prevođenju
10:45 h  Stanka za kavu
11:00 h  Prijevodne vježbe i primjeri
12:30 h  Stanka za ručak
13:30 h  Prijevodne vježbe i primjeri
15:00 h  Anketa programskog odbora, podjela potvrda i popisa sudionika
15:10 h  Završna riječ organizatora i najava sljedećeg semestra

Pitanja su dobrodošla!

O predavačima 

Dr. sc. Ermina Ramadanović viša je znanstvena suradnica u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti i profesora fonetike stekla je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2012. s temom Sastavljeno i nesastavljeno pisanje u hrvatskome jeziku pod vodstvom mentora prof. dr. Marka Samardžije. U lipnju 2016. izabrana je na Sveučilištu u Zagrebu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta. Surađivala je na Odjelu za opće jezikoslovlje i na Odjelu za povijest hrvatskoga jezika: kao jezični savjetnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA) te na projektu Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima. Bila je članica Uredništva Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a i članica radne skupine za njegovu izradu, članica Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika (pod nadležnošću Agencije za odgoj i obrazovanje) i recenzentica ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika. Članica je uredništva Jezičnih savjeta IHJJ-a. Od 2013. godine surađuje u emisiji Hrvatskoga radija Govorimo hrvatski kao autorica jezičnih savjeta. Bila je stručna recenzentica na ispitnome materijalu iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu 2015./2016. u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Predavala je na visokoškolskim ustanovama, a održava i znanstveno-stručna te popularnoznanstvena izlaganja.
Znanstveni je interes dr. sc. Ermine Ramadanović usmjeren na različita područja hrvatskoga jezika, ponajprije na ortografsku problematiku te na tvorbu riječi (suvremenu i povijesnu), ali se bavi i morfologijom, sintaksom, frazeologijom, terminologijom i leksikografijom. 
Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te na dvadesetak znanstveno-stručnih skupova, seminara te stručnih predavanja i radionica. Objavila je tri knjige, u trima je bila suurednicom te više od dvadeset znanstvenih radova, prikaza i obznana.
Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskoga jezika dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 2012. godinu, a zajedno sa suautorima Hrvatskoga pravopisa dobitnica je najvišega državnog priznanja u području odgoja i obrazovanja – Nagrade Ivan Filipović za znanstveni i stručni rad za 2013. godinu.

Dr. sc. Kristian Lewis viši je znanstveni suradnik na Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U znanstvenome radu usmjeren je prije svega na standardnojezičnu problematiku, osobito u području suvremene leksikografije, terminologije i normativistike. Poredbenoslavistička jezikoslovna istraživanja hrvatskoga i ruskoga jezika također su važna sastavnica njegova znanstvenog interesa, a aktivan je i u popularizaciji znanosti. Surađivao je na projektima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik i Mali školski pravopis, a bio je i član radne skupine za izradbu Hrvatskoga pravopisa i član uredništva. Trenutačno surađuje na projektima Religijski pravopis, Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik te Muško i žensko u hrvatskome jeziku.
Urednik je rubrike Lektorske bilješke u institutskome znanstveno-popularnome časopisu Hrvatski jezik. Autor je monografije Lažni prijatelji (2016.), suautor Prvoga školskog pravopisa hrvatskoga jezika (2016.), priručnika Pravno nazivlje i hrvatski jezik (2016.), suautor i izvršni suurednik rječnika Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje (2015.), suautor i suurednik Hrvatskoga pravopisa (2013.), suautor Školskoga rječnika hrvatskoga jezika (2012.), Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (2008., 2014.) i Prvoga školskog rječnika hrvatskoga jezika (2008.) te tridesetak jezikoslovnih radova. Od 2013. član je Terminološke komisije, a od 2018. član Komisije za leksikologiju i leksikografiju Međunarodnoga slavističkog komiteta iz Republike Hrvatske. Kao suautoru Školskoga rječnika hrvatskoga jezika 2013. dodijeljena mu je Nagrada Grada Zagreba. Nagradu Ivan Filipović primio je 2014. kao suurednik i suautor Hrvatskoga pravopisa te 2017. kao suautor Prvoga školskog pravopisa hrvatskoga jezika.

O organizatoru
Naši seminari mjesto su gdje se usvajaju praktična znanja i vještine, razmjenjuju iskustva i stvaraju poslovne, ali i prijateljske veze. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumice, ili nešto što vas posebno zanima vezano uz ovaj seminar? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!

Podijeli na:      
HANFA
„Uvijek me razveseli nova objava Integrinih seminara, jer u svakom ciklusu nađem barem nekoliko tema koje su mi zanimljive i korisne. Sudjelovanje na svakom od seminara bez iznimke je bilo korisno, zabavno i osvježavajuće. Teško je izdvojiti jedan razlog – od odlične organizacije, preko zaista izvrsnih predavača, do srdačnih dragih kolega…:)” (Maja Kordić, HANFA)
CROCONTROL
„Integrini seminari su zaista za svaku pohvalu, i apsolutno ih preporučujem svim prevoditeljima, kako početnicima tako i onima s dugogodišnjim iskustvom.” (Nataša Briški, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.)
HRVATSKI SABOR
„Na radionicama koje organizira Integra prevoditelj se uvijek osjeća dobro, „među svojima“. Odličan odabir vrhunskih dobro pripremljenih predavača, ljubazni domaćini i ugodni prostori zasigurno su razlog zašto se uvijek vraćam na neke od ponuđenih radionica.” (Barbara Tartaglia Roca, Hrvatski sabor)
HANFA
„Uvijek me razveseli nova objava Integrinih seminara, jer u svakom ciklusu nađem barem nekoliko tema koje su mi zanimljive i korisne. Sudjelovanje na svakom od seminara bez iznimke je bilo korisno, zabavno i osvježavajuće. Teško je izdvojiti jedan razlog – od odlične organizacije, preko zaista izvrsnih predavača, do srdačnih dragih kolega…:)” (Maja Kordić, HANFA)
CROCONTROL
„Integrini seminari su zaista za svaku pohvalu, i apsolutno ih preporučujem svim prevoditeljima, kako početnicima tako i onima s dugogodišnjim iskustvom.” (Nataša Briški, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.)
HRVATSKI SABOR
„Na radionicama koje organizira Integra prevoditelj se uvijek osjeća dobro, „među svojima“. Odličan odabir vrhunskih dobro pripremljenih predavača, ljubazni domaćini i ugodni prostori zasigurno su razlog zašto se uvijek vraćam na neke od ponuđenih radionica.” (Barbara Tartaglia Roca, Hrvatski sabor)