Kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (eng. cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s upotrebom kolačića. Saznaj više / U redu
Za sva pitanja javi nam se na 01/3833429 ili nam piši na integra@integra.hr.

Uređivanje vlastitoga prijevoda: Što se s čim slaže? (O sročnosti i drugim sintaktičkim poteškoćama) | H56

dr. sc. Davor Nikolić, prof. Ana Grgić, Trinom, Strojarska 24, Zagreb
18.05.2017.

photo blog

Laičko poimanje lekture nerijetko se svodi na pravopisno uređivanje teksta, ali svaki dobar prevoditelj zna da su pravopisni problemi tek vrh ledene sante. Čest (morfo)sintaktički problem jest sročnost ili kongruencija, koja i izvornim govornicima stvara poteškoće, a u prevođenju ona postaje izazov zbog sintaktičkih pravila i osobitosti jezika izvornika.

Cilj

  • upoznati polaznike s osnovnim teorijskim spoznajama o sročnosti i srodnim (morfo)sintaktičkim problemima, s naglaskom na suvremena hrvatska istraživanja (M. Gulešić Machata, I. Marković, T. Pišković, B. Tafra i dr.)
  • osposobiti polaznike za uočavanje nesročnih konstrukcija (osobito s brojevnim riječima)
  • uputiti polaznike na tipične problematične situacije
  • prenijeti polaznicima vještine samolektoriranja teksta i njegova uređivanja s naglaskom na sročnosti i srodnim sintaktičkim kategorijama

O seminaru

U novijoj se kroatističkoj literaturi sročnost definira kao veoma raširena i odavna poznata gramatička pojava obličnoga podudaranja jedne rečenične sastavnice s drugom, odnosno kao zahtjev da se rečenična sastavnica pojavi u obliku koji odgovara obliku druge sastavnice s kojom je na neki način povezana (Marković 2010, 169­–170). To oblično podudaranje nije uvijek jednostavno pa lektorska praksa pokazuje kako izvorni govornici vrlo često imaju velike poteškoće s obličnim podudaranjem s različitim brojevnim riječima. Budući da su brojevne riječi u hrvatskom jeziku morfološki i sintaktički vrlo složena vrsta, tj. imaju vrlo različita gramatička obilježja, a njihov opis u suvremenim priručnicima nije ujednačen ni potpun, takve poteškoće, nezgrapnosti i netočnosti vrlo su česte (npr. nepravilna rečenica: Tamo je živjelo 10.231 Hrvata. umjesto pravilne: Tamo je živio 10.231 Hrvat.). U prevoditeljskom su poslu takve problematične situacije još izraženije jer se u srazu nalaze dva sintaktička sustava i nerijetko se događa prijenos iz izvornoga jezika u hrvatski. Upravo zbog toga smatramo kako je potreban seminar koji bi se fokusirao upravo na ove probleme i ponudio savjete prevoditeljima za njihovo što bezbolnije rješavanje.

Uz upoznavanje s osnovnim teorijskim spoznajama o sročnosti (kongruenciji) i srodnim (morfo)sintaktičkim kategorijama, s naglaskom na suvremenoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi, polaznici seminara susrest će se sa stvarnim primjerima iz pisane produkcije u kojima se javljaju problemi sa sročnosti, a koji često prolaze čak i ispod lektorskoga radara.

U radu na tekstovima polaznicima će se ponuditi savjeti za prepoznavanje prijepornih mjesta i njihovo rješavanje. Problemi će se obrađivati u fazama (npr. tipovi brojevnih riječi, gramatički rod i sl.), a nakon svake će biti napravljena mala sinteza. Završna sinteza bit će rad na tekstu u kojem će se javiti sve obrađene problematične sintaktičke kategorije.

Kome je namijenjen seminar 

Seminar je namijenjen svim prevoditeljima jer skrivena nesročnost uvijek je potencijalan problem koji u konačnici umanjuje dojam vrsnoće prijevoda. Radni tekstovi isključivo su primjeri stvarne pisane produkcije iz pisanoga i elektroničkoga medija, ali i različitih diskursa (publicističkog, znanstvenog, administrativnog itd.).

Plan rada 

  8:45 h  Prijava sudionika 
  9:00 h  Uvodna riječ organizatora i predstavljanje predavača i sudionika 
  9:15 h  Sročnost: teorijski okvir. Sročnost u rodu i padežu.
10:45 h  Stanka; kava 
11:00 h  Sročnost s brojevnim riječima.
12:30 h  Stanka; ručak
13:30 h  Srodni sintaktički problemi. Sinteza i rad na tekstovima.
15:00 h  Anketa programskog odbora, podjela potvrda i popisa sudionika
15:10 h  Završna riječ organizatora i najava sljedećeg semestra


Pitanja su dobrodošla!

O predavaču 

dr. sc. Davor Nikolić

Godine 2006. diplomirao je hrvatski jezik i književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, a 2013. doktorirao s temom iz područja fonostilistike usmenoretoričkih žanrova. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku kao asistent, a od 2013. kao viši asistent. Prije rada u visokoškolskoj nastavi dvije je godine bio lektor u Turističkoj nakladi d.o.o. iz Zagreba. Više je godina kao honorarni lektor surađivao s tvrtkom Lektor d.o.o. iz Zagreba te bio lektor stručnoga časopisa HDKBR Info. Uz više diplomskih, magistarskih i doktorskih radova lektorirao je knjige Argumentacija i Kršćanski vladar za Nakladni zavod Globus, a za istog je nakladnika bio angažiran na lekturi novoga, poboljšanoga izdanja englesko-hrvatskoga rječnika Ž. Bujasa. Samostalno ili u suautorstvu objavio je dvadesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja folkloristike, retorike, stilistike i teorije argumentacije. Od 2003. do 2012. bio je 18 puta mentor na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”. Od 2007. do 2014. bio je tajnik, a trenutačno je potpredsjednik Hrvatskoga filološkoga društva.

 

Ana Grgić, prof.

Godine 2008. diplomirala je hrvatski jezik i književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. upisala Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Od 2007. radi kao honorarna lektorica, a od 2012. izabrana je u nastavno zvanje lektorice u Croaticumu – centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Uz lektorsku nastavu u Croaticumu držala je nastavu za studente kroatistike na kolegiju Uvod u materinski i inojezični hrvatski, a za studente nastavničkih smjerova izvodila je seminarsku nastavu iz kolegija Govorništvo za nastavnike. Samostalno ili u suautorstvu objavila je dvadesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja usvajanja i podučavanja hrvatskoga kao inoga jezika, retorike i stilistike. Suurednica je dviju knjiga, okvira za referente razine B1 i B2 hrvatskoga jezika. Održala je više radionica za nastavnike hrvatskoga jezika, a od 2004. do 2012. petnaest je puta bila mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”.

O organizatoru

Naši seminari mjesto su gdje se usvajaju praktična znanja i vještine, razmjenjuju iskustva i stvaraju poslovne, ali i prijateljske veze. Jednako se odnosimo prema svakom našem polazniku i želimo zajedničko vrijeme iskoristiti na najkvalitetniji i najkonstruktivniji mogući način!

Prilagođavamo se vama. Imate li pitanja, nedoumice, ili nešto što vas posebno zanima vezano uz ovaj seminar? Javite nam se. Kad se predavač prilagodi svojim polaznicima, učenje je kvalitetnije!

Podijeli na:      
HANFA
„Uvijek me razveseli nova objava Integrinih seminara, jer u svakom ciklusu nađem barem nekoliko tema koje su mi zanimljive i korisne. Sudjelovanje na svakom od seminara bez iznimke je bilo korisno, zabavno i osvježavajuće. Teško je izdvojiti jedan razlog – od odlične organizacije, preko zaista izvrsnih predavača, do srdačnih dragih kolega…:)” (Maja Kordić, HANFA)
CROCONTROL
„Integrini seminari su zaista za svaku pohvalu, i apsolutno ih preporučujem svim prevoditeljima, kako početnicima tako i onima s dugogodišnjim iskustvom.” (Nataša Briški, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.)
HRVATSKI SABOR
„Na radionicama koje organizira Integra prevoditelj se uvijek osjeća dobro, „među svojima“. Odličan odabir vrhunskih dobro pripremljenih predavača, ljubazni domaćini i ugodni prostori zasigurno su razlog zašto se uvijek vraćam na neke od ponuđenih radionica.” (Barbara Tartaglia Roca, Hrvatski sabor)
HANFA
„Uvijek me razveseli nova objava Integrinih seminara, jer u svakom ciklusu nađem barem nekoliko tema koje su mi zanimljive i korisne. Sudjelovanje na svakom od seminara bez iznimke je bilo korisno, zabavno i osvježavajuće. Teško je izdvojiti jedan razlog – od odlične organizacije, preko zaista izvrsnih predavača, do srdačnih dragih kolega…:)” (Maja Kordić, HANFA)
CROCONTROL
„Integrini seminari su zaista za svaku pohvalu, i apsolutno ih preporučujem svim prevoditeljima, kako početnicima tako i onima s dugogodišnjim iskustvom.” (Nataša Briški, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.)
HRVATSKI SABOR
„Na radionicama koje organizira Integra prevoditelj se uvijek osjeća dobro, „među svojima“. Odličan odabir vrhunskih dobro pripremljenih predavača, ljubazni domaćini i ugodni prostori zasigurno su razlog zašto se uvijek vraćam na neke od ponuđenih radionica.” (Barbara Tartaglia Roca, Hrvatski sabor)