Uvjeti poslovanja

 1. Opće odredbe

Mrežne stranice www.integra.hr vlasništvo su tvrtke Integra d. o. o. (u daljnjem tekstu „Integra“).

Uvjeti poslovanja vrijede za sve korisnike mrežnih stranica. Korištenjem bilo kojeg dijela navedene stranice i svih njezinih dijelova zajedno prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama koje je unio vlasnik u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Unosom svojih podataka i preuzimanjem ponude pretpostavlja se da je korisnik prihvatio ove opće uvjete poslovanja.

Integra zadržava pravo promjene uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete poslovanja te se smatra da je pristupanjem stranici upoznat s aktualnim pravilima i njihovim uvjetima, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.

Uvjeti i odnosi između korisnika i Integre podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora će stranke isti pokušati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je sud u Zagrebu.

 1. Elektronička komunikacija

Posjećivanjem i upotrebom Integrinih mrežnih stranica korisnik prihvaća komunikaciju elektroničkim putem, s time da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektroničkim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Ako posjetitelj ili korisnik nema e-adresu ili unese netočnu e-adresu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-poruke, Integra nije dužna ni na koji drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao ni o eventualnim drugim detaljima povezanima s narudžbom, dostavom, plaćanjem, povratom sredstava, reklamacijom i slično.

 1. Zaštita podataka

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), Pružatelj usluge skuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika na zakonit, pravedan i transparentan način i to samo one podatke koji su neophodni za izvršavanje usluge dogovorene između Pružatelja usluge i Korisnika.

Radi jasnoće i lakšeg razumijevanja ovih Uvjeta, „Pružatelj usluge“ znači Integra d.o.o., a „Korisnik“ znači posjetitelj mrežne stranice Pružatelja usluge, potencijalni poslovni suradnik Pružatelja usluge i svaki korisnik usluga Pružatelja usluge.

a) Vrste osobnih podataka koji se skupljaju i obrađuju

„Osobni podaci“ znače sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji identitet je utvrđen ili može biti utvrđen; pojedinac čiji identitet može biti utvrđen je fizička osoba koja može biti identificirana izravno ili neizravno, osobito s pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili s pomoću jednog ili više faktora koji čine fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Za pristup uslugama stranice nije potrebna registracija ili kreiranje korisničkog računa putem kojih bi se otkrili osobni podaci. Ipak, ako se Korisnik želi prijaviti na seminar ili poslati upit u vezi s nekom od usluga ili drugom vrstom suradnje, za obradu prijave ili upita potrebni su neki osobni podaci. U tom slučaju potrebno je poslati ili na drugi način otkriti ime, prezime, e-adresu, broj telefona te podatke ili dokumente koji se odnose na vrstu usluge ili suradnje (dokumenti za prijevod ili lekturu, podaci o konferenciji, podaci o studiju ili jezicima koji se prevode i sl.). Ako Korisnik odluči ne poslati ili otkriti te podatke, Pružatelj usluge neće moći odgovoriti na njegov ili njezin upit ili zahtjev. Osobni podaci obrađuju se isključivo za svrhe o kojima je Korisnik obaviješten i sakupljeni su u trenutku sakupljanja podataka.

Voditelj obrade je osoba koja je ovlaštena da predstavlja tvrtku Integra d.o.o. i Korisnik joj može uputiti sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka na integra@integra.hr ili putem pošte na Integra d.o.o., Amruševa 10, 10 000 Zagreb.

b) Upotreba osobnih podataka

Osobni podaci upotrebljavaju se isključivo za izvršavanje usluga koje su unutar okvira djelatnosti Pružatelja usluge ili u tehničke svrhe pri administraciji stranice, komunikaciji s Korisnikom i izradi statistike. Osobne informacije neće biti otkrivane trećim stranama osim uz izričitu suglasnost Korisnika. Pružatelj usluge neovisno odlučuje o tome koji podaci će mu biti potrebni za izvršavanje usluge. U slučaju da podaci ne budu ustupljeni, postoji mogućnost da Pružatelj usluge neće moći izvršiti svoje obveze i ostvariti poslovni odnos s Korisnikom.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku tražiti od Pružatelja usluge pristup svojim osobnim podacima i ispravak svojih osobnih podataka.

Zahtjeve za pristup podacima ili ispravak osobnih podataka Korisnik može uputiti putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Ti zahtjevi mogu sadržavati zahtjev za pružanje informacija o tome na koji način Pružatelj usluge obrađuje podatke, u koju svrhu, odnosno Korisnik zahtjevom može tražiti da se podaci izmijene ili ažuriraju ako su netočni ili nepotpuni. Pružatelj usluge obvezan je obraditi takav zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika.

c) Privola

Pri dogovaranju poslovnog odnosa s Pružateljem usluge, kao i slanju općih upita, zahtjeva za ponudu ili ponude usluge, Korisnik daje privolu Pružatelju usluge za obradu onih osobnih podataka koji su nužni za obradu zahtjeva.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka. U tu svrhu može poslati zahtjev za prekid obrade svojih podataka putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljnjom obradom i o tome obavijestiti Korisnika. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili moguću štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju usluge za sve nastale troškove.

Kad je privola povučena, Pružatelj usluge odmah će i trajno izbrisati sve prikupljene podatke o Korisniku.

d) Prigovor

U slučaju da sumnja na zlouporabu ili uskraćivanje podataka, Korisnik ima pravo uputiti žalbu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

e) Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo od Pružatelja usluge zatražiti brisanje njegovih ili njezinih osobnih podataka. Takav zahtjev može uputiti putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Pružatelj usluge obvezan je obraditi taj zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika. Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljnjom obradom i o tome obavijestiti Korisnika. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili moguću štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran Pružatelju usluge za sve nastale troškove.

f) Automatsko bilježenje informacija (informacije koje nisu osobne prirode)

Svaki pristup stranicama Pružatelja usluge automatski bilježi neke informacije opće prirode koji se ne smatraju osobnim podacima (Korisnikov preglednik, broj posjeta, posjećene stranice, prosječno vrijeme posjeta po stranici). Informacije prikupljene na ovaj način važne su za Pružatelja usluge jer se koriste za mjerenje interesa za sadržaj stranice, za poboljšanje sadržaja i korisničkog iskustva. Te se informacije ne prosljeđuju trećim stranama.

g) Cookies/Kolačići

Stranice Pružatelja usluge koriste takozvane cookies/kolačiće – podatke koje mrežni poslužitelj (eng. web server) šalje programu za pretraživanje interneta (eng. browser), a koje isti zapisuje na disk lokalnog računala.

Kolačići su male pasivne tekstualne datoteke i nalaze se u memoriji preglednika kada je aktivan, odnosno u posebnom direktoriju tvrdog diska (Temporary Internet Folder) kada je preglednik isključen. Kolačići se koriste za održavanje informacija o stanju dok pretražujete različite stranice ili se vraćate na neko mrežno mjesto.

Kolačići ne sadrže nikakve osobne podatke i ne mogu se koristiti za pokretanje programa ili prijenos virusa na vaše računalo.

Kolačići ne djeluju maliciozno na sustav. Oni nisu programi ni dodaci (plugin) ni neželjene poruke (spam). Ne šire viruse i nisu virusi. Ne čitaju podatke na vašem računalu kako bi ih proslijedili trećoj strani. Potpuno su bezopasni, a bez njih neke složene aplikacije ne mogu raditi.

Stranice Pružatelja usluge povezane su sa sustavom za statistiku Google Analytics i za izradu statistike traže kolačiće trećih strana u sustavu Google Analytics. Podaci o tome na koji način korisnici upotrebljavaju naše stranice mogu s vremena na vrijeme biti prikupljeni s pomoću drugih alata sličnih Google Analyticsu. Ako se ne slažete s njihovim korištenjem, jednostavno možete obrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu ili mobilnom uređaju u postavkama preglednika. S obzirom na to da je svrha kolačića unapređenje korisničkog iskustva, vodite računa o tome da brisanjem ili onemogućivanjem kolačića možete onemogućiti i neke funkcionalnosti stranice ili izgled stranice u pregledniku.

h) Sigurnost

Pružatelj usluge poduzima sve dostupne mjere kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Osobni podaci Korisnika sustavno se štite od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

 1. Jezik

Jezik komunikacije na mrežnim stranicama Integre jest hrvatski jezik.

 1. Kupnja na mrežnim stranicama

Svaki korisnik može naručiti Integrine proizvode (uslugu ili robu) putem mrežnih stranica, a ti proizvodi obuhvaćaju usluge prijevoda ili lekture, pretvorbu dokumenata iz PDF-a u tekstni format, sudjelovanje na seminarima i licencije za softver RWS Trados.

Kupoprodajni ugovor između korisnika i Integre postaje pravovaljan nakon obvezivanja kupca na uplatu iznosa cijene proizvoda i obvezivanja Integre da će obaviti određenu uslugu ili pribaviti određenu robu ili pravo (licenciju) korisniku.

 1. Cijene usluga i plaćanje

Cijene su navedene za sve kotizacije za seminare i radionice te za licencije za softver Trados (inačice Freelance), izražene su u eurima i sadrže PDV. Cijene prijevoda i lekture oblikuju se nakon uvida u tekst ili program konferencije koja se prevodi i definiraju u ponudi, izražene u eurima i s obračunatim PDV-om.

Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na mrežnim stranicama.

Naručene proizvode korisnik plaća uplatnicom/virmanom, a ugovoreni iznos uplaćuje na IBAN Integre prema izdanom predračunu, ponudi ili računu.

O mogućem obročnom plaćanju korisnik i Integra dogovaraju se s obzirom na pojedinačni proizvod.

Integra izdaje račun i šalje ga na e-adresu korisnika nakon što je roba poslana, licencija primljena ili je izvršena uplata za seminar. Ako korisnik želi da mu se račun pošalje i redovnom poštom, to je potrebno naglasiti prilikom naručivanja proizvoda.

Ovim se uvjetima također definira i slanje naručene robe.

 1. Jamstvo i pravo na raskid ugovora

Jamstveni rok naveden je za svaki pojedini proizvod. Za proizvode za koje jamstveni rok nije naveden na mrežnim stranicama proizvođača ili na Integrinim stranicama vrijede rokovi općih jamstvenih uvjeta prema vrijedećim zakonima Republike Hrvatske.

E-adresa za reklamacije je podrska@integra.hr.

Svaki ugovor sklopljen posredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod ili potvrdio preuzimanje izvršene usluge.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom Integri.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je Integra primila obavijest o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena unutar navedenoga predviđenog roka reklamacije.

U slučaju raskida ugovora potrošač je dužan o svojem trošku vratiti proizvod Integri.

Potrošač ne odgovara za štetu koju je Integra pretrpjela zbog raskida ugovora. Integra je dužna u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodno navedenog ako je riječ o 1) ugovoru čiji je predmet isporuka računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke ili koji pokreću postupke koje nije moguće vratiti u stanje prije preuzimanja ili isporuke po ugovoru; 2) ugovoru čiji je predmet isporuka digitalnog sadržaja koji je započeo na izričit prethodni pristanak potrošača uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora; ili c) ugovoru čiji je predmet pružanje usluge gdje je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma i u određenom razdoblju.

Na sve druge slučajeve koji nisu izričito opisani u ovim Uvjetima odnose se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obaveznim odnosima i Zakon o trgovačkim društvima.

 1. Podaci o društvu

Naziv društva: INTEGRA d. o. o. za informatičku djelatnost i usluge
Skraćeni naziv: INTEGRA d. o. o.
Sjedište: Milana Amruša 10, 10 000 Zagreb

Godina osnutka: 1990. (društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu)

Osnivač i vlasnik: mr. sci. Damir Pavuna, dipl. ing. strojarstva

Direktorica: Nika Prlić

Telefon: 01/3833-429

E-adresa: integra@integra.hr

MB: 3509800

OIB:41849057634

Banka: Zagrebačka banka d. d. – temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti

IBAN: HR6623600001101355418

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak; 8:00 – 16:00

Uvjeti poslovanja prema tipu usluge

Usluge prijevoda

 1. Opće odredbe

Ovi uvjeti odnose se na sve poslove i poslovne odnose između tvrtke Integra d. o. o. (u daljnjem tekstu „Integra“) i naručitelja (u daljnjem tekstu „Naručitelj“) povezane s uslugama prijevoda, lekture, usmenog prijevoda ili drugim srodnim uslugama (u daljnjem tekstu „prijevod“) iz područja djelatnosti za koje je tvrtka Integra d. o. o. registrirana.

Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od tvrtke Integra d. o. o.

Narudžbom usluge Naručitelj prihvaća odredbe ovih uvjeta, a ako između Naručitelja i Integre postoji naknadno potpisan ugovor, odredbe tog ugovora imat će prednost pred ovim uvjetima.

Integra se obvezuje pružati usluge prijevoda u skladu s ovim uvjetima. Integra zadržava pravo izmjene ovih uvjeta u bilo koje doba i obvezuje se, ako do izmjena dođe za vrijeme trajanja usluge prijevoda, obavijestiti Naručitelja pisanim putem o tim izmjenama u najkraćem mogućem roku.

 1. Cijene usluga i plaćanje

Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod jedna je autorska kartica (1500 znakova s razmacima, osim ako nije drugačije dogovoreno na izričiti zahtjev Naručitelja). Na isti način kao pisani prijevod obračunavaju se lektura i korektura. Broj znakova obračunava se prema izvorniku i zaokružuje na veći cijeli broj.

Za usmeni (konsekutivni, simultani i šaptani) prijevod najmanja obračunska jedinica iznosi jedan sat prevođenja. Pri oblikovanju cijene obračunava se vrijeme koje je prevoditelj proveo s Naručiteljem od dogovorenog trenutka svojeg dolaska na lokaciju pa sve do završetka događanja (razgovora, predavanja, govora, konferencije ili slično), bez obzira na to koliko je od toga vremena prevoditelj prevodio.

Za prijevode koje je potrebno hitno obaviti primjenjuje se hitna tarifa. Hitnim se smatra prijevod veći od šest kartica (sa stranog jezika na hrvatski jezik), odnosno četiri kartice (s hrvatskog jezika na strani jezik) koji je potrebno napraviti u jednom radnom danu (u što ne ulazi dan primitka teksta).

Posebni popusti definiraju se ili posebnim ugovorom između Naručitelja i Integre ili izravno između Naručitelja i Integre za pojedinačni prijevod.

Naručitelj prijevod plaća uplatnicom/virmanom, a ugovoreni iznos uplaćuje na IBAN Integre prema izdanom predračunu, ponudi ili računu.

O mogućem obročnom plaćanju korisnik i Integra dogovaraju se s obzirom na pojedinačni proizvod.

Integra izdaje račun i šalje ga na e-adresu korisnika nakon što je roba poslana, licencija primljena ili je izvršena uplata za seminar. Ako korisnik želi da mu se račun pošalje i redovnom poštom, to je potrebno naglasiti prilikom naručivanja proizvoda. Ovim se uvjetima također definira slanje naručene robe.

Integra ima pravo zahtijevati od Naručitelja plaćanje pune ili 1/2 cijene prijevoda unaprijed kada procijeni da je riječ o velikom projektu, ili cijelog iznosa pri preuzimanju prijevoda, najkasnije 15 dana po izdavanju računa ako nije drugačije dogovoreno.

Integra ima pravo Naručitelju zaračunati u cijenu prijevoda sve troškove povezane s izradom prijevoda koji su izravno povezani s projektom, kao što su bankovne naknade, poštanski troškovi, putni troškovi i sl.

U slučaju da Naručitelj kasni s plaćanjem, Integra ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te poduzeti sve zakonske korake radi naplate svojeg potraživanja.

Integra izrađuje pisanu ponudu na temelju uvida u kompletnu dokumentaciju i dogovora s Naručiteljem.

 1. Rokovi i isporuka prijevoda

Gotov pisani prijevod dostavlja se Naručitelju e-poštom na njegovu adresu u formatu dogovorenom s Naručiteljem, a prema dogovoru može biti poslan poštom, kurirskom službom ili preuzet osobno u Integri.

Rokovi za izradu prijevoda teku od prvog radnog dana nakon prihvaćanja ponude, osim ako nije drugačije ugovoreno.

 1. Prava i obveze Naručitelja i Integre

Naručitelj je obvezan surađivati s Integrom kako bi pisani prijevod bio što kvalitetniji, i to na način da pravovremeno Integri dostavi sve glosare, prevedenu literaturu, predloške tekstova koji sadrže stručnu terminologiju, posebne napomene i sve ostalo što je nužno za točan i kvalitetan prijevod, a čime Naručitelj može pomoći Integri. Integra ima pravo tražiti od Naručitelja da imenuje osobu kojoj se Integra može obratiti s pitanjima i nedoumicama povezanima sa stručnom terminologijom u prijevodu.

Naručitelj je obvezan surađivati s Integrom da bi usmeni prijevod bio što kvalitetniji, i to na način da pravovremeno Integri dostavi sve informacije, pojašnjenja i literaturu povezanu s naručenim usmenim prijevodom kako bi Integra mogla isporučiti uslugu ugovorene kvalitete.

Integra ima pravo bez obrazloženja odbiti izradu pisane ponude ili predračuna ako joj tekst koji je potrebno prevesti nije dostavljen na uvid ili ga po svojim kriterijima smatra neprihvatljivim za prevođenje.

Naručitelj ima pravo uložiti pisani prigovor na isporučeni prijevod u roku od 14 radnih dana nakon primitka prijevoda, ali tek nakon što je izvršio svoje ugovorene obveze. Integra je obvezana poštovati ugovorene rokove isporuke prijevoda i prijevod napraviti u skladu s uzusima struke te svojim najboljim znanjem i sposobnostima.

U slučaju kašnjenja isporuke prijevoda Integra je obvezana u najkraćem mogućem roku obavijestiti Naručitelja o novom roku isporuke.

U slučaju otkazivanja prijevoda Naručitelj je Integri dužan platiti čitav ugovoreni iznos ili, u iznimnim pojedinačnim slučajevima i po dogovoru s Integrom, samo onaj dio prijevoda koji je izrađen do trenutka otkazivanja i koji nije sporan, a prema računu što ga je izradila Integra.

Integra ima pravo otkazati bilo koji ugovor sklopljen između Integre i Naručitelja, kao i narudžbu Naručitelja, bez dodatnog objašnjenja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju.

Integra ima pravo prenijeti svoja prava i obveze iz ovih uvjeta na treću osobu bez posebne obavijesti Naručitelju, bilo djelomično bilo u cijelosti.

<