Lektura

Dobro lektoriran tekst je pola (poslovnog) zdravlja!
Lektura je puno više od popravljanja stršećih rubova – ona doprinosi jasnoći, preciznosti i čitkosti teksta.
Znate li koliko je važno imati tekst bez gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, stilski usklađen s obzirom na svoju namjenu, uz jasnu i ujednačenu terminologiju? Mi znamo!

Kako izgleda lektura?

Lektoriranje uključuje tri razine čitanja teksta.

Prvo čitanje usmjereno je na ispravljanje što većeg broja pogrešaka uz obraćanje pozornosti na sve jezične aspekte: sintaksu, morfologiju, fonologiju, tvorbu riječi, leksikologiju, pravopis itd.

Drugo čitanje podrazumijeva ponovno čitanje netom izmijenjenih dijelova kako bi se unijele moguće dodatne promjene ili ispravci.

Treći se put lektorirani tekst čita od početka do kraja da bi se u potpunosti spriječili previdi ili jezične nelogičnosti.