Zaštita osobnih podataka

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ), pružatelj usluge skuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika na zakonit, pravedan i transparentan način, i to samo one podatke koji su nužni za izvršavanje usluge dogovorene između Pružatelja usluge i Korisnika. Radi jasnoće i lakšeg razumijevanja ovih Uvjeta, „Pružatelj usluge“ znači Integra d.o.o., a „Korisnik“ znači posjetitelj mrežne stranice Pružatelja usluge, potencijalni poslovni suradnik Pružatelja usluge i svaki korisnik usluga Pružatelja usluge.

1. Vrste osobnih podataka koji se skupljaju i obrađuju

„Osobni podaci” znače sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji identitet je utvrđen ili može biti utvrđen. Pojedinac čiji identitet može biti utvrđen je fizička osoba koja može izravno ili neizravno biti identificirana, osobito s pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili s pomoću jednog ili više faktora koji čine fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca. Za pristup uslugama putem stranice nije potrebna registracija ili kreiranje korisničkog računa putem kojih bi se otkrili osobni podaci. Ipak, ako se Korisnik želi prijaviti na seminar ili poslati upit povezan s nekom od usluga ili drugu vrstu suradnje, za obradu prijave ili upita potrebni su neki osobni podaci. U tom slučaju potrebno je poslati ili na drugi način otkriti ime, prezime, e-adresu, broj telefona, te podatke ili dokumente koji se odnose na vrstu usluge ili suradnje (dokumenti za prijevod ili lekturu, podaci o konferenciji, podaci o studiju ili jezicima koji se prevode i sl.). Ako Korisnik odluči ne poslati ili otkriti te podatke, Pružatelj usluge neće moći odgovoriti na njegov ili njezin upit ili zahtjev. Osobni podaci obrađuju se isključivo za svrhe o kojima je Korisnik obaviješten i sakupljeni su u trenutku sakupljanja podataka. Voditelj obrade je osoba koja je ovlaštena da predstavlja tvrtku Integra d.o.o. i Korisnik joj može uputiti sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka na integra@integra.hr ili putem pošte na Integra d.o.o., Amruševa 10, 10 000 Zagreb.

2. Upotreba osobnih podataka

Osobni podaci upotrebljavaju se isključivo za izvršavanje usluga koje su unutar okvira djelatnosti Pružatelja usluge ili za tehničke svrhe pri administraciji stranice, komunikaciji s Korisnikom i izradi statistike. Osobne informacije neće biti otkrivane trećim stranama osim uz izričitu suglasnost Korisnika. Pružatelj usluge neovisno odlučuje o tome koji podaci će mu biti potrebni za izvršavanje usluge. U slučaju da podaci ne budu ustupljeni, postoji mogućnost da Pružatelj usluge neće moći izvršiti svoje obveze i ostvariti poslovni odnos s Korisnikom. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku tražiti od Pružatelja usluge pristup svojim osobnim podacima i ispravak svojih osobnih podataka. Zahtjeve za pristup podacima ili ispravak osobnih podataka Korisnik može uputiti putem kontakt obrasca na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Ti zahtjevi mogu sadržavati zahtjev za pružanje informacija o tome na koji način Pružatelj usluge obrađuje podatke, za koju svrhu, odnosno Korisnik zahtjevom može tražiti da se podaci izmjene ili ažuriraju ako su netočni ili nepotpuni. Pružatelj usluge je obvezan obraditi takav zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika.

3. Privola

Pri dogovaranju poslovnog odnosa s Pružateljem usluge, kao i kod slanja općih upita, zahtjeva za ponudu ili ponude usluge, Korisnik daje privolu Pružatelju usluge za obradu onih osobnih podataka koji su nužni za obradu zahtjeva. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka. U tu svrhu može poslati zahtjev za prekid obrade svojih podataka putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljnjom obradom i o tome obavijestiti Korisnika. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili eventualnu štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran za sve troškove koji su nastali kod Pružatelja usluge. Kad je privola povučena, Pružatelj usluge odmah će i trajno izbrisati sve prikupljene podatke o Korisniku.

4. Prigovor

U slučaju da sumnja na zlouporabu ili uskraćivanje podataka, Korisnik ima pravo uputiti žalbu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

5. Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka od Pružatelja usluge. Takav zahtjev može uputiti putem obrasca za kontakt na stranicama Pružatelja usluge ili na e-adresu integra@integra.hr. Pružatelj usluge obvezan je obraditi taj zahtjev u što kraćem mogućem roku, a najviše mjesec dana od zaprimanja. Taj rok može biti produžen na dva mjeseca u slučaju velikog opterećenja Pružatelja usluge, o čemu mora čim prije obavijestiti Korisnika. Pružatelj usluge odmah će prestati sa svom daljnjom obradom i o tome obavijestiti Korisnika. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze prema Korisniku zbog prekida obrade podataka, neće prema Korisniku snositi nikakvu odgovornost za neispunjenje ili eventualnu štetu nastalu zbog neispunjenja, dok će Korisnik biti odgovoran za sve troškove koji su nastali kod Pružatelja usluge.

6. Automatsko bilježenje informacija (informacije koje nisu osobne prirode)

Svaki pristup stranicama Pružatelja usluge automatski bilježi neke informacije opće prirode koji se ne smatraju osobnim podacima (korisnikov preglednik, broj posjeta, posjećene stranice, prosječno vrijeme posjeta po stranici). Informacije prikupljene na ovaj način važne su za Pružatelja usluge jer se upotrebljavaju za mjerenje interesa za sadržaj stranice, za poboljšanje sadržaja i korisničkog iskustva. Te se informacije ne prosljeđuju trećim stranama.

7. Cookies/Kolačići

Stranice Pružatelja usluge koriste takozvane cookies/kolačiće – podatke koje internetski poslužitelj (eng. web server) šalje programu za pretraživanje interneta (eng. browser), koje isti zapisuje na disk lokalnog računala. Kolačići su male pasivne tekstualne datoteke i nalaze se u memoriji preglednika kada je aktivan, odnosno u posebnom direktoriju tvrdog diska (Temporary Internet Folder) kada je preglednik isključen. Kolačići se upotrebljavaju za održavanje informacija o stanju dok se krećete po različitim stranicama ili se vraćate na neko mrežno mjesto. Kolačići ne sadrže nikakve osobne podatke i ne mogu se koristiti za pokretanje programa ili prijenos virusa na Vaše računalo. Kolačići ne djeluju maliciozno na sustav. Oni nisu programi ni dodaci (plugin) ni neželjene poruke (spam). Ne šire viruse i nisu virusi. Ne čitaju podatke na vašem računalu kako bi ih proslijedili trećoj strani. Potpuno su bezopasni, a bez njih neke složene aplikacije ne mogu raditi. Stranice Pružatelja usluge povezane su sa sustavom za statistiku Google Analytics i za izradu statistike traže kolačiće trećih strana u sustavu Google Analytics. Podaci o tome na koji se način korisnici služe našim stranicama mogu s vremena na vrijeme biti prikupljeni s pomoću drugih alata sličnih Google Analyticsu. Ako se ne slažete s njihovim korištenjem, jednostavno možete obrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu ili mobilnom uređaju u postavkama preglednika. S obzirom na to da je svrha kolačića unaprjeđenje korisničkog iskustva, vodite računa o tome da brisanjem ili onemogućivanjem kolačića možete onemogućiti i neke funkcionalnosti stranice ili izgled stranice u pregledniku.

8. Sigurnost

Pružatelj usluge poduzima sve dostupne mjere kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Osobni podaci korisnika sustavno se štite od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.