Zablude u vezi s prevođenjem

Mnogo je zabluda u vezi s prevođenjem. Od toga da taj proces znači jednostavnu zamjenu riječi jednoga jezika njihovim ekvivalentima u drugom jeziku do toga da se njime uspješno mogu baviti i ne-lingvisti koji poznaju makar osnove nekog jezika. Jedna je od pogrešnih predodžbi i ona o unificiranom obliku prijevoda kojim se, uz eventualni dodatak kakvog pečata, mogu obuhvatiti sve vrste tekstova. Od diploma, prijepisa ocjena i certifikata, preko financijskih izvještaja i pravnih tekstova, do visokostručnih tekstova u primjerice strogo određenim područjima medicinske specijalizacije ili tehnike i tehnologije.

Međutim, kako proces prevođenja nije automatska reprodukcija istoga sadržaja na nekom drugom jeziku, takvo je poimanje prijevoda sasvim pogrešno.

Istraživanje teme i terminologije

Prevoditelj za početak mora dobro istražiti temu kojom se bavi izvorni tekst. Zatim treba ovladati terminologijom kako bi je mogao pravilno upotrijebiti, kao i iskoristiti svoje kreativne sposobnosti za sastavljanje teksta u duhu ciljnog jezika. Nevažno bio on jezik struke ili jednostavno način izražavanja svojstven tome jeziku.

Neke vrste prijevoda zahtijevaju i nekakav oblik potvrđivanja njihove valjanosti s obzirom na to da nije riječ o izvornom tekstu. To su primjerice prijevodi s ovjerom sudskog tumača.

Prijevod tekstova zahtjeva istraživanje teme i terminologije

Imajući sve to na umu i u želji da pojasnimo razlike u zahtjevnosti različitih vrsta prijevoda, slijedi popis tipova tekstova koji se najčešće prevode:

Opći prijevodi

Najjednostavniji su za prevođenje s obzirom na to da se u njima ne upotrebljava složena terminologija. Jezik kojim su pisani relativno je jednostavan i lako razumljiv. Koji su to tekstovi? Primjerice, pisma, tekst na web-stranici koji predstavlja neki hotel…

Književno prevođenje

Obuhvaća pjesme, drame, romane i ostale književne vrste. Iznimno je zahtjevno jer prevoditelj, uz glavno značenje, treba prevesti i druga, suptilnija značenja. Primjerice elemente izvorne kulture, rimu, osjećaje, humor i slične sastavnice jednog književnog djela. U suprotnome – izgubljenost u prijevodu često bude očita i najneiskusnijim čitateljima. Treba stvoriti novo književno djelo, u prijevodu, i pritom ostati nenametljiv i emulirati autora.

Pravni prijevodi

U ovu skupinu spadaju prijevodi ugovora, statuta, sporazuma, zakona i propisa, odnosno pravnih tekstova koji gotovo uvijek uz prijevod zahtijevaju i ovjeru. Takvi složeni tekstovi povjeravaju se pravnim stručnjacima (poput pravnika lingvista). Oni jako dobro razumiju pravni sustav kulture iz koje se prevodi kao i onaj kulture u koju se prevodi. Ključan element ovakve vrste prevođenja jest tumačenje. Njemu se ne smije pristupiti olako jer o tumačenju, iza kojeg stoji sudski tumač svojim pečatom i potpisom, ovisi značenje i primjena pravnih tekstova.

Prijevodi administrativnih tekstova

Administrativni tekstovi dio su svakodnevnog poslovanja organizacija, raznoraznih institucija i javne uprave, a s potonjom se možda i najviše povezuju. Bilo da je riječ o prijepisu diploma, raznoraznih certifikata ili prijevodu pravilnika, često je neophodno potvrditi valjanost prevedenog teksta ovjerom sudskog tumača.

Prijevodi medicinskih tekstova

Iako ne zahtijevaju ovjeru poput pravnih tekstova, slični su im s obzirom na to da i najmanja pogreška pri tumačenju može imati dalekosežne i katastrofalne posljedice. Stoga je nužno da na njima rade stručnjaci koji imaju znanja ili iskustva (a najbolje i jedno i drugo) u usko specijaliziranim područjima te koja mogu primijeniti pri primjerice prevođenju uputa za uporabu lijekova ili medicinske opreme, stručne literature ili akademskih radova.

Tehnički prijevodi

Širokog su spektra; sve od opisivanja inovacija u željezničkom prometu, preko smišljanja neologizama za nove proizvode informacijskih tehnologija, do pisanja što razumljivijih uputa za rukovanje perilicom za rublje ubraja se u tehnički zahtjevne tipove teksta. Zbog složene terminologije iznimno ih je teško prevoditi. Bez osnovnog znanja iz područja građevine, inženjerstva, informacijskih tehnologija, strojarstva ili brodogradnje gotovo je nemoguće takvim tekstovima pristupiti s razumijevanjem. A to je iznimno važno za ispravno prenošenje značenja u ciljni jezik. Stoga je bitno moći se osloniti na iskusne i stručne prevoditelje.

Prijevodi tekstova u području ekonomije i financija

Bilo da je riječ  o godišnjim financijskim izvještajima ili doktorskim disertacijama, jedno je sigurno. Prevoditelj mora imati širok vokabular u ekonomsko-financijskoj sferi te bi trebao moći samouvjereno rabiti stručne termine. Konačni proizvod ne bi trebao zvučati strano publici kojoj je namijenjen, a koja je naviknuta na uporabu internacionalizama, kalkova, loših prijevoda ili jednostavno stranih riječi. Mora biti smislen i lako primjenjiv u poslovanju odnosno bilo kojem krugu djelovanja.

Nadamo se da smo vam ovom grubom podjelom uspjeli barem malo razjasniti proces prevođenja i zahtjevnost različitih vrsta tekstova. No valja napomenuti da, osim o tipu teksta, odabir prevoditelja i sam proces uvelike ovisi i o specifičnoj situaciji i zahtjevima samih klijenata, osobito prilikom prijevoda tekstova osjetljivog sadržaja. Svakako je najvažnije utvrditi svrhu prijevoda, osigurati najbolje moguće prevoditelje za rad na projektu i u konačnici opravdati povjerenje klijenta.

Prevoditeljska agencija

Prevoditeljska agencija Integra

Trebate kvalitetan prijevod?

Zatražite ponudu odmah!