Sve je više klijenata koji rade s katalozima, brošurama, letcima i sličnim sadržajem koji je potrebno oblikovati ne samo na razini teksta, već i u smislu pripreme za tisak. Takvi se materijali zatim digitalno objavljuju ili idu u tisak, i vrlo često su prva stvar koja se prevodi kad se neko trgovačko društvo želi predstaviti na međunarodnom tržištu.

Prevođenje takvih datoteka za prevoditelja često predstavlja poseban izazov s različitim tehničkim zahtjevima. Prema Integrinu iskustvu materijali i dokumenti dolaze na prijevod u vrlo različitim formatima, od PDF-a i prezentacija pa sve do .idml datoteka za uređivanje u specijaliziranim softverima. Za dobar prijevod takvog sadržaja zato je važna priprema i jasna komunikacija s prevoditeljem, a posebno je važno da prevoditelj ima iskustva s takvim formatima i da poznaje osnove grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak.

Kod prevođenja takvih dokumenata – što su često u principu sve datoteke koje nisu Excelove (.xslx) i Wordove (.docx) – potrebno je osim samog prijevoda teksta prenijeti ili prilagoditi i izvorno oblikovanje. Drugim riječima, prevedeni tekst treba izgledati isto kao izvornik, pri čemu je samo tekst na drugom jeziku, a svi su drugi elementi isti. Ti elementi uključuju doista sve, od grafova i slika do odabranih fontova i pozadina. Ovisno o složenosti, takva se obrada i priprema datoteka tretira kao zasebna usluga koja nadopunjuje prevođenje.

Kako se prevoditelj uključuje u grafičku pripremu dokumenata

Ovisno o tehničkim mogućnostima i praktičnim zahtjevima pojedinačnog projekta, u praksi se pojavljuju dva scenarija: oblikovanje i pripremu rade prevoditelji koji prevode te materijale, ili taj dio obavlja klijent. Marketinške agencije ili pak marketinški odjeli većih institucija u pravilu imaju svoj grafički odjel ili posebne suradnike koji rade takva grafička oblikovanja i pripremu za tisak.

Takvi klijenti prevoditeljima šalju pripremljenu dokumentaciju u .idml formatu s popratnim PDF-om koji prikazuje raspored teksta i elemenata i koji je referentan za konačni prijevod. Takva dokumentacija prevodi se u odabranom CAT alatu – u našem slučaju to je Trados – i vraća klijentu preveden u istom formatu (.idml), a klijent onda dalje dokumente obrađuje i priprema prema svojim potrebama.

Što su .idml formati?

Format .idml (od „InDesign Markup Language“) jedan je od formata u kojem dolaze datoteke softverskog programa Adobe InDesign i koji, uz format .indd, koriste grafički dizajneri kod sastavljanja kataloga, brošura, letaka i ostalih dokumenata sličnog tipa. Za prevoditelje je .idml optimalan format jer se može učitati i obrađivati u praktično svim CAT alatima, čime se jamči kvaliteta i dosljednost prijevoda, a čuvaju ostale značajke formata.

To nas dovodi do drugog scenarija suradnje, u kojem prevoditelj radi oblikovanje i pripremu datoteke za objavu:

Što ako dokument koji se prevodi ne postoji u .idml formatu?

Nije rijetkost da klijent prevodi dokumente koje nema u izvornim formatima – nekad je to zato što je klijent samo posrednik, a nekad su se datoteke jednostavno izgubile i jedino što postoji je dokument u PDF-u. I to je zapravo najnezahvalniji scenarij jer je PDF format koji nije namijenjen uređivanju, a tekst koji se ne može urediti ne može se ni oblikovati u prijevodu, pa prevoditelju preostaje pretipkavanje prijevoda i upitno kopiranje oblikovanja. Postoje situacije u kojima je tako prevedeni tekst sve što klijentu i treba, ali to nažalost nije slučaj s katalozima i prezentacijama.

U svakom slučaju prevoditelj iz PDF-a treba „izvući“ tekst za prijevod kako bi ga mogao pripremiti za rad u Tradosu, ili raditi „pješice“, čime si otežava zadatak.

U čemu je problem s PDF-om?

PDF dokumenti dakle nisu poželjni kao radni format za prijevod. Ipak, okolnosti često budu upravo takve da drugog izvornika nema, pa se prijevod radi iz PDF-a. Dva su tipa dokumenata u PDF-u: generirani PDF dokumenti, to su oni koje dobivamo iz npr. Wordovih datoteka putem funkcije „Save As“, i PDF-ovi koji su zapravo skenirani dokumenti. Da bi se tekst „izvukao“ iz takvih PDF-ova potrebno je upotrijebiti neki od alata za optičko raspoznavanje znakova ili OCR (primjerice, Abbyy FineReader) i „pretvoriti“ PDF u Wordov dokument koji se može uređivati. Međutim, to nije bez problema – takav dokument oblikovanje raspoređuje u različite tekstne okvire koji se često preklapaju, razvlače prema duljini teksta, ili budu prekriveni drugim elementima. Osobito kod jezika različite duljine, primjerice kada se prevodi s engleskog na hrvatski – ciljni je jezik u tom slučaju značajno duži i može sasvim poremetiti izgled dokumenta. Na primjeru ispod tako je pripremljen katalog:

Primjer na slici možda ne izgleda dramatično, ali uređivanje takvog teksta nepredvidivo je i zapravo neprikladno za tisak ili objavu.

Svaki klijent voli zaprimiti uredno napravljen posao, no kao što vidimo to se može postići samo onda kada se projekt uredno pripremi.

Što ja kao klijent trebam napraviti?

Uredno pripremljen projekt znači jasnu komunikaciju i svođenje dodatnih poslova koji oduzimaju prevoditelju puno vremena na najmanju moguću mjeru (a svi znamo da je vrijeme novac!). Prevoditelji rade s tekstom i potrebno im je omogućiti da dođu čistog teksta koji treba prevesti. Evo kako to možemo postići:

  • najprije je potrebno jasno rastumačiti cilj prevođenja – čemu će služiti dokument koji se prevodi, objavljuje li se i gdje, i tko će ga urediti za objavu
  • zatim je potrebno provjeriti postoji li izvorni otvoreni dokument u .indd ili .idml formatu koji se može poslati prevoditelju
  • ako se pokaže da nema izvornog dokumenta koji se može uređivati, prevoditelju se može poslati PDF, ali u tom slučaju trebamo biti svjesni da izgled prevedenog dokumenta neće sasvim odgovarati izgledu izvornika
  • ovisno o potrebama klijenta i složenosti oblikovanja izvornika, može biti potrebno izdvojiti poseban budžet za dodatnu grafičku obradu teksta.
  • i konačno, rokove treba prilagoditi okolnostima: ako je potrebno napraviti grafičku obradu i pripremu, potrebno je planirati dovoljno vremena za nju.

Što ako imam samo .indd format?

Ako klijent ima izvorni dokument za prijevod u .indd formatu, to nije nikakav problem – svaki grafički dizajner može pretvoriti .indd format u .idml format, a isto može napraviti i prevoditelj.

Što ako sam prebacio ili pretvorio PDF u Wordov format i izgleda dobro, a treba mi prijevod za tisak ili objavu, mogu li takav tekst poslati na prijevod?

Nisu svi PDF-ovi jednako nezahvalni niti jednako složeni. Tako pretvoreni dokument u pravilu se može prevesti, ali često se pojavljuju problemi s formatiranjem: na prvi pogled se ne vidi da dokument ima pozadinske konfiguracije podešene tako da će se cijeli prevedeni tekst „razbježati“ i neće biti oblikovan na odgovarajući način. U takvom je slučaju najbolje tako pretvoreni Wordov dokument poslati prevoditelju na pregled i testiranje, pa onda dogovoriti daljnje korake.

Što ako imam samo PDF format?

Kao što smo već naveli, mogućnosti rada s PDF-om nisu bez izazova. Prijevod će biti napravljen vrhunski, ali oblikovanje i izgled imat će svoja ograničenja s obzirom na prethodnu konfiguraciju dokumenta na koju prevoditelji ne mogu previše utjecati. Za lakše planiranje, može se napraviti probni prijevod uzorka teksta da bude jasnije kakav se rezultat može očekivati.