Strogo gledano, svaki prijevod kojeg se prevoditelj prihvati i naposljetku ga završi svojevrsni je  prevoditeljski projekt. Svaki, pa i najlakši prijevod ili prijevod najkraćeg teksta sastoji se od nekih određenih koraka kroz koje valja proći. U najmanju ruku to su stadiji prevođenja, uređivanja vlastitog prijevoda i krajnjeg čitanja radi provjere ciljnog jezika, tzv. TEP (translation, editing and proofreading). Ovisno o načinu izrade prijevoda, na kraju rada mogu postojati svakojaki postupci provjere njegove kvalitete. No u ovom je blogu riječ o onim „pravim“, složenijim prevoditeljskim projektima većeg opsega, koji uključuju veći broj zasebnih tekstova ili datoteka na kojima se radi, veći broj prevoditelja i raspodjelu rada, veći broj izvornih ili ciljnih jezika te veće potrebe za osiguranjem kvalitete i usklađivanjem. Na osnovnoj razini možda ne postoji razlika između spomenutih dviju kategorija prevoditeljskih projekata, ali na praktičnoj i logističkoj svakako postoji, pa tako npr. i Trados, vjerojatno najpoznatiji programski alat za strojno potpomognuto prevođenje, ima mogućnost brze pripreme teksta za prijevod kao i mogućnost složenije izrade prevoditeljskog projekta.

Prednosti organizacije u projektnom okviru

Kao što je spomenuto, glavna razlika između jednostavnijeg prijevoda i „pravog“ prevoditeljskog projekta upravo je u opsegu njihovih raznoraznih parametara. Taj je opseg često kudikamo veći kod prevoditeljskih projekata, a često je veći i broj zasebnih parametara. Primarna prednost prevoditeljskih projekata, tj. ustrojavanja rada velikog opsega u projektnom okviru je bolja organizacija. Prevoditeljski projekt može imati mnogo parametara i faza pa je vrlo korisno unaprijed napraviti plan i vizualizirati jednu širu sliku cijeloga radnog procesa. Na taj je način mnogo lakše organizirati radni tijek kao i održati određenu razinu nadzora nad radnim procesima, a svrha i glavna prednost toga je da se izbjegnu mogući problemi te da se previdi i ljudske pogreške svedu na najmanju moguću razinu. Time se štedi vrijeme i osigurava visoka kvaliteta isporučenih prijevoda odnosno pružene usluge, što je svima u interesu. Kod manjih prijevoda takav pristup uglavnom nije prijeko potreban, ali kod većih prevoditeljskih pothvata uvijek je dragocjen, a često i neizostavan.

Kako postaviti prevoditeljski projekt?

Postavljanje prevoditeljskog projekta najbolje je započeti popisivanjem svih parametara koji su ključni za ostvarivanje projektnog cilja te zatim izradom projektnog plana.

Parametri, primjerice, mogu biti:

a) tri teksta
b) na hrvatskom jeziku
c) iz područja turizma
d) namijenjena za upotrebu u digitalnoj aplikaciji prevesti na
e) engleski, njemački, francuski i talijanski jezik, uz posebnu pažnju posvećenu
f) ispravnom nazivlju iz područja arheologije i povijesti umjetnosti te
g) usklađenosti nazivlja među trima tekstovima.

Kad se definiraju parametri koji se moraju zadovoljiti da bi se ostvario glavni cilj projekta, mogu se isplanirati sve potrebne faze rada za ostvarivanje tih parametara i ciljeva.

Te faze mogu uključivati:

a) predstavljanje projekta prevoditeljima te dogovor o raspoloživosti i rokovima
b) traženje i dobivanje referentnih materijala od klijenta (ako postoje)
c) dogovor o posebnim zahtjevima ili uvjetima koji postoje s obzirom na to da je odredište prevedenog teksta digitalna aplikacija
d) izrada terminološke baze za nazivlje iz spomenutih područja koje se pojavljuje u tekstovima
e) provjera i usuglašavanje prijevoda nazivlja s klijentom
f) prijevod samih tekstova na tražene ciljne jezike
g) lektura prijevoda i naposljetku
h) završna kontrola kvalitete.

Za utvrđene faze zatim treba napraviti vremenski plan, tj. kronološki ih poredati te za svaku od njih odrediti manje rokove, tj. međurokove unutar razdoblja koje prethodi konačnom roku za isporuku prijevoda.

Kako upravljati prevoditeljskim projektom?

Za izradu, praćenje i upravljanje prevoditeljskim projektima mogu se upotrebljavati hodogrami izrađeni u MS Excelu, ali za istu svrhu postoje i razni specijalizirani programi i platforme, kao što je Projetex, RWS Language Cloud ili XTRF, a potonji smo i sami dosad upotrebljavali na projektima izrade prijevoda za institucije EU-a. Izrada kvalitetnog projektnog hodograma već je polovica posla; upravljanje projektom nakon toga u idealnim slučajevima svodi se uglavnom na praćenje tijeka i osiguravanje da on napreduje u skladu sa svim utvrđenim rokovima. Ako sve prođe prema planu, upravljanje bilo kojim projektom prava je sitnica! Nažalost, u tijeku svih projekata, pa tako i prevoditeljskih, često se javljaju problemi i izazovi, primjerice nepredviđene okolnosti, tehničke poteškoće, nenadani problemi s raspoloživosti glavnih sudionika, pogrešne procjene složenosti određenog dijela posla ili pak bilo koji drugi oblik kašnjenja. Problem je kod precizno isplaniranog projektnog ustroja što se manja kašnjenja često pretvaraju u kaskadna jer su faze projekta međusobno ovisne. Tada treba znati prerasporediti zadatke u projektu, često uz nemalu dozu kreativnosti, a tu je od daleko najveće pomoći iskustvo.

Kakvi sve izazovi postoje i koja su rješenja

Već smo natuknuli neke od potencijalnih izazova koji se tijekom prevoditeljskog projekta mogu pojaviti, a oni su povezani s također već spomenutim parametrima. Ako je, recimo, za naš projekt iz primjera predviđen kratak rok, prijevod svih tekstova na sve jezike možda je nužno raspodijeliti na više od jednog prevoditelja po jeziku. Ako među trima tekstovima ima sličnosti u sadržaju, ili ako pak na istom tekstu radi više prevoditelja, tada je vrlo važno da prijevodi budu što usklađeniji. Naposljetku, svaki prevoditelj radi i kreativan posao te ima svoj vlastiti prijevodni „rukopis“. To se može postići tako da se izrađene terminološke baze i dobivene referentne materijale proslijedi svim prevoditeljima uz uputu da ih se moraju pridržavati, što se tijekom projekta može i provjeravati. Još elegantnije rješenje donose napredne tehnologije: prevoditeljima se može omogućiti npr. dijeljenje iste prijevodne memorije koja se u stvarnom vremenu ažurira putem računalnog oblaka ili slične platforme pa prevoditelji međusobno imaju uvid u tuđa prevoditeljska rješenja. Tu se pak može dogoditi da oblak ili slična tehnologija zakaže ili bude nedostupna pa treba upotrijebiti zamjenu (npr. Dropbox) ili organizirati razmjenu prijevodnih memorija krajem svakog radnog dana. Može se dogoditi i da se npr. zbog povećanog radnog opterećenja klijenta usuglašavanje i provjera terminologije odulje do trenutka kad se već treba početi s prijevodom pa treba početi i pritom organizirati sustav označavanja provizornih rješenja u tekstu kako bi ih se kasnije lakše pronašlo i po potrebi popravilo. Pregršt je problema koji mogu iznenaditi, no iskusan i vješt voditelj prevoditeljskih projekata znat će im doskočiti!

Kako odabrati agenciju za upravljanje vašim prevoditeljskim projektom

Ako imate potrebe za specifičnim uslugama prijevoda ili lekture, uz višestruke zahtjeve i parametre koje je pritom potrebno zadovoljiti, projektni pristup izbor je s kojim ne možete pogriješiti! Njime se olakšava da unatoč vrlo specifičnim zahtjevima, kratkim rokovima ili drugim posebnim uvjetima konačan proizvod bude najviše kvalitete. Bitno je odabrati i prave prevoditelje koji profilom odgovaraju osobitostima vašeg projekta, a Integra vam u tome može pomoći! Iz svojeg širokog kruga prevoditelja odabrat ćemo odgovarajuće stručnjake te vam dodijeliti iskusnog voditelja projekta koji će se pobrinuti da sve sjedne na svoje mjesto. Na vama je samo da nam kažete što vam treba!

Trebate kvalitetan prijevod?

Zatražite ponudu odmah!