U današnje su vrijeme prevoditeljska struka i sam postupak prevođenja gotovo nezamislivi bez upotrebe mnoštva digitalnih tehnologija u razne svrhe. Od programa za obradu tekstnog sadržaja u kojima se prijevodi obično isporučuju preko internetskih preglednika i pretraživača koji su neophodni za neizostavna istraživanja pa sve do korpusa i naprednih programa za izradu terminoloških baza te za druge prijevodne i ine procese (kao što je vođenje projekata s pomoću softvera), prevođenje je danas neraskidivo vezano uz računala, odnosno strojeve. Na računalu se u najmanju ruku obavlja tipkanje prijevoda u Wordu ili sličnom softveru, ali posljednjih godina sve manje i manje prevoditelja radi na takav način, rekli bismo „pješke“. Upotreba navedenih tehnologija varira razmjerno s informatičkom pismenosti prevoditelja, osobito s obzirom na to da su neke od njih vrlo složene, no bez djelovanja prevoditelja nema kvalitetnog prijevoda.

Što je strojno prevođenje?

Strojno prevođenje (engl. machine translation ili MT) je, ukratko rečeno, prevođenje koje vrši računalo tj. posebna programska oprema na računalu. Taj se postupak odvija automatski: uglavnom je potrebno samo ubaciti tekst u alat za strojno prevođenje, nakon čega on izrađuje strojno oblikovan prijevod ubačenog tekstnog sadržaja. Postupak je brz i jednostavan, ali kvaliteta tako dobivenih prijevoda u najboljem je slučaju upitna, a što je još problematičnije, zna znatno varirati. Nesumnjivo je da su se alati za strojno prevođenje posljednjih godina osjetno poboljšali. U početku su se takvi alati temeljili na jezičnim pravilima izvornog i ciljnog jezika prema kojima bi oblikovali prijevod, što je bio previše rigidan okvir za praktičnu frazeološku realnost ljudskog jezika u kontekstu. Potom su se alati za MT počeli temeljiti na primjerima i prijevode izrađivati statistički. To znači da su pri prevođenju upotrebljavali primjere već prevedenih ili dvojezičnih tekstova kako bi oblikovali prijevod za koji je prema primjerima statistički najvjerojatnije da je ispravan. Takvi su alati bili uspješniji jer su u radu upotrebljavali postojeća prijevodna rješenja ljudskih prevoditelja. Današnji alati za MT (npr. Google Translate) rade na principu neuronskih mreža te ubačen tekst ne analiziraju linearno, već putem računalnog modela koji oponaša ljudski mozak. Oni se temelje na strojnom učenju zbog kojeg se alat sam usavršava nakon svakog odrađenog prijevoda te predstavljaju dosad najkvalitetniju inačicu.

Što je strojno potpomognuto prevođenje?

Strojno potpomognuto prevođenje (engl. computer-assisted translation ili CAT) je, najkraće rečeno, prevođenje u sklopu kojeg se upotrebljavaju razni računalni alati kako bi ljudskom prevoditelju olakšali posao što je više moguće ili ga pak ubrzali. Za takvo prevođenje razvijeni su posebni programi koji u sebi objedinjuju navedene alate na jednom mjestu te su ujedno i digitalno okruženje u kojem prevoditelj tipka prijevod. Takvih je programa mnoštvo, ali vjerojatno je najpoznatiji i najrašireniji RWS Trados. Strojno potpomognuto prevođenje temelji se na pojmovima prijevodne jedinice (engl. translation unit ili TU) i prijevodne memorije (engl. translation memory ili TM). Svaki put kad prevoditelj prevede, recimo, neku rečenicu, program spaja izvornu rečenicu i njezin prijevod u prijevodnu jedinicu koju zatim pohranjuje u prijevodnu memoriju. Potom CAT alat funkcionira slično alatu za strojno prevođenje koji se temelji na primjerima: kad se dalje u tekstu pojavi ista (ili slična) rečenica, alat iz prijevodne memorije automatski nudi rješenje koje je prevoditelj prethodno oblikovao, ali ga neće automatski i primijeniti. Taj dio ostaje na prevoditelju koji prvo pažljivo pregledava ponuđeno. Osim prijevodne memorije, CAT alati mogu imati i funkcije za izradu terminoloških baza i primjenu njihovih rješenja u tekstu, za ciljano pretraživanje prijevodne memorije za podudarnosti manjeg opsega od rečenice ili pak za kontrolu kvalitete po različitim kriterijima (koji se mogu namjestiti tako da se razlikuju od projekta do projekta). Računalo u strojno potpomognutom prevođenju, dakle, nadopunjuje (a ne zamjenjuje) rad ljudskog prevoditelja te pomaže spriječiti ljudske pogreške, zbog čega znatno pridonosi kvaliteti prijevoda.

Koje su glavne razlike?

Dakle, kod strojno potpomognutog prevođenja računalo daje prijedloge iz prijevodne memorije, ali prevoditelj je taj koji djeluje i ima posljednju riječ. Stručnost prevoditelja i njegova sposobnost kreativnog razmišljanja te apstraktnog zaključivanja tako rade zajedno s automatizacijom ostalih radnih procesa. Strojno prevođenje (prema modelu neuronskih mreža) može se s druge strane poistovjetiti s prevođenjem prema prijedlozima iz goleme količine prijevodnih memorija koji se zatim automatski primjenjuju. U prvi mah to zvuči vrlo impresivno, ali aspekt strojnog prevođenja koji ovisi o strojnom učenju, a zadužen je za to da automatski odabere jedno rješenje iz golemog broja mogućih rješenja, nije u mogućnosti parirati analitičko-kreativnoj djelatnosti i sposobnostima kontekstualizacije ljudskog prevoditelja.

Primjeri

Primjerice, bez obzira na impresivne mogućnosti strojnog učenja, alati za MT često nisu u mogućnosti utvrditi o kakvoj se vrsti teksta radi i sukladno tome prilagoditi jezični stil, registar i leksik izrađenog prijevoda. U stručnim tekstovima iz znanstvenih ili tehničkih područja tako će nekad upotrijebiti svakodnevni leksik koji nije odgovarajući, a o frazeologiji da ne govorimo. To naravno ovisi o tome koliko je sličnih tekstova prethodno prošlo kroz sustav tj. na koliko je sličnih tekstova alat imao prilike strojno učiti. Ugovore npr. može dobro prepoznati i nekad primijeniti odgovarajuće jezične konvencije, ali onda kod rjeđih vrsta tekstova zakaže. U tom je pogledu bitan i smjer prevođenja: s obzirom na to da je npr. engleski jezik mnogo rašireniji od hrvatskog, prijevodi na strani jezik obično daju kvalitetnije rezultate jer je i baza strojnog znanja mnogo veća. Nadalje, ako nedostaje sličnog sadržaja u bazi strojnog znanja, prijevod je mnogo doslovniji te time često i neispravan. Valja imati na umu i da je prevođenje postupak ne samo jezične već i kulturne medijacije, a strojno prevođenje nije u mogućnosti izvoditi analizu na toj razini pa tako, primjerice, ne može varirati rješenja ovisno o tome radi li se o američkoj ili britanskoj inačici engleskog jezika.

Budućnost prevođenja uz razvoj tehnologije (CTA)

Zbog svega navedenog nije nimalo mudro iz prijevodnog procesa u potpunosti eliminirati ljudskog prevoditelja. Pogreške na koje nailazimo u strojnim prijevodima znaju biti vrlo neočekivane, a ovisno o konačnoj namjeni prijevoda mogu imati ozbiljne i skupe posljedice. Stručan prevoditelj koji je kadar kreativno razmišljati i u oblikovanju te odabiru prijevodnih rješenja objedinjeno u obzir uzeti sve osobitosti vašeg teksta nezamjenjiv je bez obzira na tehnološki napredak te stoga izbor s kojim ne možete pogriješiti. Javite nam se, tu smo za vas!

Trebate kvalitetan prijevod?

Zatražite ponudu odmah!