Usmeno prevođenje, koje se gdjekad zbog svojega naziva na engleskome jeziku (interpreting) ne posve ispravno naziva i tumačenjem, podrazumijeva svaki vid prevoditeljske djelatnosti koji uključuje govoren prijevod govorenoga sadržaja. Najjednostavnije rečeno, razlika između pisanoga i usmenoga prevođenja jest u samom načinu – kod prve vrste piše se prijevod teksta (najčešće tipka na računalu), a kod potonje izgovara prijevod govora, uz upotrebu prateće tehnologije ili bez nje.

Vrste simultanog prevođenja