Terminologija u svakodnevnom životu

Terminologija je više od popisivanja termina (naziva) i njihovo sortiranje prema granama društvenih i prirodnih znanosti. Dosljedno korištenje unaprijed dogovorenih termina u svakodnevnom životu i poslovanju velik je izazov. Ali, ujedno je i preduvjet jasne komunikacije i conditio sine qua non kada su u pitanju visokospecijalizirani tekstovi ili isječci govora. Pomislimo samo kakva bi pomutnja nastala kada bi svaki stručnjak u nekome području pojmovima kao što su kvačilo, pneumotoraks, ili hidroliza pripisivao vlastita, posebna značenja. Kako bi onda izgledala suradnja, studij, poslovanje ili turizam?