Prema svojoj najužoj definiciji, prevođenje je prijenos značenja odnosno teksta iz jednog jezika u drugi, tj. zamjenjivanje jezične tekstualne građe jednoga jezika jednakovrijednom jezičnom građom drugog jezika. Ključna je riječ ovdje „jednakovrijedno“, odnosno „ekvivalencija“, očuvanje jednakosti ili istovjetnosti značenja. Međutim, to je samo na prvi pogled jednostavno i samorazumljivo. Zapravo je kod stručnog prevođenja riječ o različitim znanjima i vještinama koje je potrebno primijeniti da bi se to isto značenje u stručnom tekstu i očuvalo. Pa pogledajmo pobliže.

Najprije, koja je svrha prijevoda, pa onda i stručnog prijevoda? Prijevod je prije svega komunikacija, a bez prijevoda velik dio komunikacije nije moguć. Prevodi se već tisućama godina, otkako su se razvila prva pisma, a po svoj prilici i puno prije (usmeno prevođenje). S obzirom na specifičnu svrhu komunikacije koja se prevodi, razlikujemo različite vrste prijevoda (književni, znanstveno-tehnički). Također, s obzirom na oblik komunikacije, koja može biti pisana i usmena, razlikujemo pisane i usmene prijevode.

Ono što razumijemo pod „stručnim prijevodom“ vrlo je često isto što i znanstveno-tehničko prevođenje, u koje ulazi i dobar dio rada sudskih tumača.

Stručni prijevodi obuhvaćaju prevođenje čitavog niza tipova dokumenata i tekstova, prevođenje mobilnih aplikacija ili mrežnih stranica, prevođenje različitih softvera i programa, i lokalizaciju. Ti su prevoditeljski zadatci srodni, ali nisu sasvim isti – njihove različite namjene uvjetuju i različite prevoditeljske pristupe, ali i potrebna znanja i vještine.

  1. Prevođenje dokumenata – možda najširi opis pod čiju kapu potpadaju i ovjereni prijevodi (prijevodi koje radi sudski tumač) i razni znanstveno-tehnički prijevodi. Ovi prvi mogu biti prijevodi osobnih dokumenata (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola), raznih potvrda (diplome, svjedodžbe, prijepisi ocjena, potvrde o studiju), izvadaka (rodni list, vjenčani list, smrtni list, ali i izvadak iz sudskog registra ili registra stvarnih vlasnika), zatim prijevodi ugovora, predugovora, punomoći i raznih drugih dokumenata koji se koriste u pravnom prometu. Takvi dokumenti se najčešće prevode uz ovjeru sudskog tumača. S druge strane, stručno prevođenje znanstveno-tehničkih dokumenata pokriva podjednako široku paletu prevođenja dokumenata: od tekstova zakona, pravilnika i regulativa, preko tehničkih listova, uputa za strojeve i uređaje, specijalističkih nalaza, građevinskih elaborata, pa sve do znanstvenih i diplomskih radova. Kod stručnog prevođenja ključna je specijalizacija prevoditelja, a više o tome pročitajte OVDJE i u nastavku.

  2. Prevođenje web-stranica ili mrežnih stranica – grana prevođenja stara (ili mlada ) koliko i internet, s posebnim izazovima. Zadatak prevoditelja prilagođava se strukturi i namjeni web-stranice – nije isto prevoditi internetsku trgovinu (webshop) ili sletnu stranicu (landing page) za neki proizvod. Prevođenje web-stranica često je povezano s kreativnijim oblicima prevođenja, pa i tzv. transkreacijom (transcreation) i copywritingom. S druge strane, neka web-stranica koja se prevodi može biti posvećena primjerice protupožarnim aparatima, i tada zapravo govorimo o stručnom prijevodu.

  3. Prevođenje softvera – kad uzmemo u obzir koliko usko specijaliziran neki softver može biti, jasno je zašto je za prijevod softvera potreban stručan prevoditelj. Pomislite, primjerice, na softvere, programe i aplikacije za računovodstvo ili za upravljanje flotama vozila (fleet management), sve se to nekad treba prevesti, i tu na scenu stupaju stručni prevoditelji koji osim poznavanja materije najčešće moraju poznavati i sustave u kojima su ti programi napravljeni, ili barem neka njihova temeljna načela i zahtjeve.

  4. Lokalizacija – poseban oblik stručnog prevođenja. Lokalizacija je postupak kojim se neki proizvod ili usluga prilagođava novom tržištu ili korisnicima, a prevođenje je sastavni dio tog postupka. Primjerice, to znači da se svi promotivni materijali o nekom proizvodu prilagođavaju i prevode – utvrđuje se strategija, ton i cilj, istražuju se potrebe i navike, a nekad se rade i probe, napravi se nekoliko verzija prijevoda teksta, promotivnog videomaterijala i slično, i ispituje se što najbolje djeluje. U takvom je postupku uloga stručnog prevoditelja važna, on mora poznavati proizvod ili uslugu koja se lokalizira, mora poznavati dva jezika, ali i navike tržišta za koje prevodi.
 

Kako odabrati stručnog prevoditelja?

U kontekstu stručnog prevođenja, odnosno znanstveno-tehničkog prevođenja, stručnost prevoditelja ocjenjuje se prema nekoliko kriterija: prije svega tu je relevantno iskustvo u prevođenju stručnih tekstova u određenom području, i to je najčešće iskustvo koje se stječe u suradnji sa stručnim redaktorom. Kod takvog prevođenja prevoditelj je stručnjak za izvorni jezik (jezik s kojeg se prevodi) i ciljni jezik (jezik na koji se prevodi) i za materiju koju prevodi, a stručni redaktor uže je specijaliziran za tu temu i najčešće radi u tom području. Za ilustraciju, ako prevodimo tehničke listove za poljoprivredne strojeve, stručni redaktor bit će uvoznik tih istih strojeva ili mehaničar koji s njima ima iskustva. Na taj se način osigurava da prijevod bude terminološki ispravan i razumljiv i koristan korisnicima. Naravno, suradnja s redaktorom nije uvijek obavezna, pa niti moguća. Ali srećom, prevođenje je struka u kojoj se jako zadubljujemo u materiju s kojom radimo i kroz prijevode i sami postajemo sve stručniji za materiju, pa često redaktor nije neophodan. Ostali kriteriji za odabir stručnog prevoditelja su rad s alatima za prevođenje (CAT alatima, CAT tools) kojima se osigurava ujednačenost i točnost terminologije i dosljednost prijevoda kroz čitav tekst, zatim rad s različitim datotekama (primjerice .idml datoteke), i konačno spremnost na suradnju i učenje.

Savjeti za rad s prevoditeljem

Kod stručnog prevođenja podrška klijenta je od velike pomoći. Zato kad naručujete stručni prijevod dobro je razmisliti i prevoditelju prenijeti nekoliko stvari: što se prevodi i s kojim razlogom (ciljem), odnosno za koju publiku, u kojem su formatu datoteke koje se prevode, koji su rokovi, te postoje li neke posebne upute za prevoditelja, primjerice stilske smjernice. Za prevoditelja je važno da zna kome je tekst namijenjen kako bi prilagodio stil i ton, ali i terminologiju. Ako je moguće, dobro je organizirati i osobu za kontakt u slučaju pitanja u vezi sa stručnom terminologijom ili čak stručnog redaktora koji će pročitati cijeli prijevod kad bude gotov. Srećom, ne morate sve sami! Dobra prevoditeljska agencija ima i vlastite izvore i redaktore za pomoć s različitim prijevodima, pa kvaliteta ostaje na razini i ako niste u mogućnosti organizirati redakturu. Kao i u sv